Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Evropská unie se chce zbavit závislosti na ropě

08/12/05

Komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs dnes představí Akční plán pro biomasu, který má za cíl do roku 2010 zdvojnásobit využívání energie z biomasy v dopravě, výrobě elektřiny a topení.


Nový akční plán představí některá opatření, která zvýší využívání energie z biomasy v dopravě, výrobě elektřiny a v topících a chladících systémech. Zdvojnásobení využívání energie z biomasy má umožnit dosáhnout EU jejího cíle, kterým je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie z 6% na 12% do roku 2010.


V současné době tvoří podíl biomasy na celkové spotřebě energie kolem 4%. EU už ve směrnici o podpoře biopaliv z roku 2003 stanovila cíle pro jejich využití. Unie se v ní zavázala zvýšit podíl biopaliv na trhu na 2% v roce 2005 a na 5,75% v roce 2010. Už teď je však jasné, že se cíle pro rok 2005 nepodaří dosáhnout. Komise proto proslouží termín na dosažení tohoto cíle do roku 2006.


Zvýšení využití biomasy by mohlo pomoci EU snížit její závislost na dovozu ropy a plynu. To by zase zvýšilo energetickou bezpečnost EU a zároveň snížilo emise skleníkových plynů (i když je diskutabilní do jaké míry, protože i spalování biomasy může produkovat skleníkové plyny). Jedním z nejdůležitějších motivů pro podporu biomasy je i fakt, že její produkce představuje nové možnosti pro zemědělce postižené reformou Společné zemědělské politiky.br clear=right
START JS CODE for EURACTIV.CZ BOX 250×250

var idADC=66; var jar=new Date();var sADC=jar.getSeconds();var mADC=jar.getMinutes();
var flashADC=sADC*mADC+idADC;
document.write(“);
//

> END JS CODE for EURACTIV.CZ BOX 250×250

Odkazy:
EurActiv.com