Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Konopí a Národní hospodářský program

11/10/05

V bývalé ČSR se ještě po II. světové válce pěstovalo konopí na více než 10 000 ha, v sedmdesátých létech přišel úplný zákaz pěstování, který byl zrušen až před šesti léty. Pokusné plochy, na kterých se ověřovaly dvě povolené odrůdy „Beniko a Uso“, nepřesáhly 150 ha, přestože se pro potřeby automobilového a papírenského a dalšího průmyslu dovážejí přírodní vlákna odpovídající odhadované výměře 5 000 až 10 000 ha.

Konopí a Národní hospodářský program


V bývalé ČSR se ještě po II. světové válce pěstovalo konopí na více než 10 000 ha, v sedmdesátých létech přišel úplný zákaz pěstování, který byl zrušen až před šesti léty. Pokusné plochy, na kterých se ověřovaly dvě povolené odrůdy „Beniko a Uso“, nepřesáhly 150 ha, přestože se pro potřeby automobilového a papírenského a dalšího průmyslu dovážejí přírodní vlákna odpovídající odhadované výměře 5 000 až 10 000 ha.Příčin je několik: jednání s EU se týkala jen lnu, zemědělci už neznají technologii pěstování konopí včetně důležité operace rosení, nemáme vlastní speciální mechanizaci na sklizeň a následné zpracování. Dotace běžné u lnu se konopí netýkají. Dosud nebyl také přijat a uskutečněn ani jeden navrhovaný výzkumný projekt.


Konopí je vyjímečná rostlina s požadavkem minima osévané plochy, speciální mechanizace, velkou závislostí na odbytu a s ním spojenou ekonomikou.


Poskytuje velmi pevné vlákno, dřevité pazdeří a semeno s vysokým obsahem cenného oleje. Při výhradním pěstování na vlákno se konopí seje hustěji a sklízí už v srpnu v plném biologickém vývoji, při výhradním pěstování na semeno se seje řidčeji a sklízí až koncem září a začátkem října.


Pěstování konopí není záležitostí jednoho zemědělského podniku, ale vyžaduje nezbytně promyšlenou kooperaci pěstitelů v regionu, prvotního i koncového zpracovatele. V Evropě bývá iniciátorem poslední uživatel, např. automobilový, papírenský nebo stavební průmysl, který u svých dodavatelů objednává a často finančně i mechanizací předem zajišťuje pro sebe potřebný rozsah pěstování. V České  republice  přetrvává zájem o technické konopí  jen zásluhou činnosti zájmových organizací a několika zemědělců a  malých „kovopodniků“, snažících se realizovat funkční modely pěstebních, sklizňových a zpracovatelských linek.


Proto vznikl i Konopářský svaz České republiky, který se snaží o návrat pěstování technického konopí na česká pole a jeho následné zpracování a zavedení do výroby v různých odvětvích průmyslu. 


Oslovili jsme jednotlivé kraje a nabídli jsme jim v rámci trvale udržitelného rozvoje náš konopný program s názvem „Konopí jako alternativa pro zemědělství i průmysl České republiky“, se kterým byl oficiálně seznámen  ministr zemědělství i premiér vlády ČR.


Nabízíme alternativu pro zemědělce a následně i průmysl, pro různé podnikatelské subjekty.


Chceme,  aby v každém  regionu vznikala  malá konopná  průmyslová  centra,  která by mohla zpracovávat podle posledních odhadů 7400 až 10000 tun konopného vlákna ročně, především ve formě koudele (jednotného vlákna) pro tkané i netkané materiály a kvalitní papír,( právě v  minulých dnech proběhl  v Olšanských papírnách  další pokus vyrobit konopný papír), případně i 2 000 až 2 600 tun dlouhého vlákna pro textilní využití, pokud se vhodné vlákno u nás podaří vyrobit. Uvedené množství konopného vlákna by mohlo nahradit asi 50 % dosud dováženého lněného vlákna.


Uvedu to názorně na Středočeském kraji, konkrétně na Rakovnicku, kde prakticky vzniká první  pěstební, zpracovatelské a průmyslové  konopné centrum.


Základním předpokladem  je  dostatek  pěstebních ploch v okruhu do 70 – 100 km a technologie, tedy sklizňová technika a hlavně funkční tírenská linka. V současné době běží zkušební provoz  malé mobilní  farmářské tírny  systém Benedikt – Hevr, která zpracuje  cca 500kg slisovaného stonku za hodinu. Je také jediná, která u nás v současné době technické  konopí zpracovává.   Do budoucna se předpokládá  celoroční dvousměnný provoz, který by zajistil  několik pracovních míst a zpracování konopné suroviny  ze zhruba 300 ha pěstebních ploch, tedy průměrně zpracování cca 2000 – 2 500 tun konopného slisovaného stonku za rok jen v jednom regionu. 


Pro příklad  uvádím, že z technického  konopí lze získat cca 23% kvalitního vlákna a cca 75% pazdeří plus nějaký odpad, který lze využít  např. ve stavebnictví.  


Naším záměrem je, aby  v těchto konopných průmyslových centrech  byly postupně zainvestovány, vybudovány a zprovozněny následující zařízení:


tírenská linka na zpracování tech. konopí, továrna na výrobu peletek a briket z konopného pazdeří, manufaktury, kde budou lisy na lisování konopného oleje, který lze využít jak pro potravinářské účely(pro pekárny, olej pro studenou kuchyni), tak pro výrobu  barev a laků, také  pro kosmetiku  a energetické účely,  např. se  jedná  o energetické využití  pokrutin z konopného  semínka slisovaných do bio – peletek s výhřevností hnědého uhlí. Tyto pokrutiny je možné bez problémů spalovat s hnědým uhlím v kotlích na uhlí, nebo spolu s dřevem ve stávajících  kotlích na dřevo,  nebo  jako biopalivo k přimíchávání do pohonných hmot. Na českém trhu se objevila možnost úpravy  vzorového “ demonstračního“  automobilu, který bude využívat  k pohonu alternativní  ekologický pohon. Pro tyto účely byl vybrán  vůz zn. Škoda Octavia 1.9 TDI – vůz pro dálkové trasy.Jedná se o alternativní pohon na bázi bio – olejů, získaného z libovolných olejnatých semen lisováním za studena.  Podstata  této úpravy spočívá v doplnění palivové a chladící soustavy  motoru  o  příslušné  díly za účelem  tepelné úpravy  daného bio- paliva  před vstupem  do spalovacího prostoru motoru. Bližší informace  najdete na www.konopi.info


Dále se předpokládá  výstavba kogeneračních  jednotek, vyrábějících  tepelnou a elektrickou energii a tak  zajišťující energetickou soběstačnost jednotlivých obcí.


Pazdeří  lze využít jako vhodnou podestýlku pro hospodářská, nebo domácí zvířata, pro velkochovy drůbeže atd., postupně by měla  vznikat další a další přidružená výroba.


Tato dřevitá hmota je vhodná i při výrobě  stavebních sypaných směsí,   do omítek, nebo jako  tepelná stavební izolace, pro výrobu příček,  OSB desek atd. V  současné době se zkouší a testuje zpracování konopných surovin i pro stavební průmysl.  


Otevírá se zde tedy příležitost pro OSVČ, pro různé  podnikatelské subjekty prakticky  ve všech odvětvích průmyslu. Několik krajů již nabídlo Konopářskému  svazu  ČR  spoluúčast  při tvorbě  projektú zaměřeného na rozvoj venkova a na využití biomasy jako celku. Jedním z krajů je i Liberecký kraj,   který  připravuje komplexní program  vytvořený  souborem dalších dílčích projektů, které budou zahrnuty do celkového s názvem „Biomasa – obnovitelný zdroj energie v Libereckém kraji“.


Konečná podoba schváleného projektu se stane koncepčním a podporovaným materiálem pro první etapu rozvoje tohoto odvětví v Libereckém kraji. Pevně věříme, že budou následovat i další kraje. Je to výzva.Celý svět  se vrací k přírodním obnovitelným zdrojům a  hledá alternativy. 


Je třeba se  naučit  využívat obnovitelné zdroje i u nás,  protože  ropa a fosilní paliva  docházejí. Je třeba hledat cesty, jak  být šetrní k přírodnímu bohatství, k přírodě a ke všem živým organismům, a tím navázat na trvale udržitelný rozvoj.


Musíme začít se základním, obsáhlým  a mnohostranným výzkumem, počínaje výběrem odrůd, pěstební a sklizňovou technologií, vývojem mechanizace, přes zpracování konopí až k výrobě tržního zboží.  Na začátku  My  musíme něco nabídnout. Konečný impuls rozvoje pěstování však musí přijít od  odběratelů suroviny ve zpracovatelském průmyslu a od vlády ČR, která by měla  technické konopí, jeho pěstování a následné zpracování zařadit do Národního hospodářského programu a zajistit  ekologické daně


 v celém  řetězci, počínaje pěstitelem, přes konkrétního  výrobce, prodejce  a končící u spotřebitele.


Dostane-li pěstování v ČR zelenou, což záleží nejen od politické vůle vlády (MZe, MMR a MPO), ale hlavně od trvalého zájmu potenciálních odběratelů, může konopí hrát časem významnou roli v oblasti náhrady nadbytečné výroby potravin na zemědělské půdě, rozvoje zaměstnanosti na venkově, v průmyslu a energetice i v oblasti výzkumu a vývoje. Tomuto vývoji a výzkumu by mohly pomoci určité dotace z rozpočtu ČR a i od Evropské Unie v rámci mezinárodní spolupráce.


Tak ať roste konopí!


 


Orientační prognóza rozsahu pěstování konopí ČR po roce 2004


Z hlediska právních, rostlinolékařských a ochranářských předpisů nestojí rozvoji pěstování konopí u nás nic v cestě.


T 1 Prognoza spotřeby konopných vláken a pěstebních ploch konopí v ČR po roce 2010
Potenciální


zpracovatel


Výrobek


Množství vlákna


(t/r)


Plochy pěstování (ha)


podle výnosu vlákna


(2,- t/ha) (1,2 t/ha)


Region pro


pěstování


Borgers, Rokycany


Interiéry aut


600 – 1000


500 až 830


Západní Čechy


Faurecia Lecotex, Tábor


Interiéry aut


300 – 500


150 až 420


Jižní Čechy


Reiter CZ Choceň


Interiéry aut


300 – 500


150 až 420


Východní Čechy


Juta,Technolen


Turnov,Olomouc


Pytlovina,lana plachty


500 – 800


250 až 670


Východní Čechy


Olšanské papírny


Cigaret. papír


3000-5000


1 500 až 4 170


Vysočina,Morava


Lenka-Kácov Přádelny


Jednotné vlákno, příze


2000-2600


1 000 až 2 170


Střední Čechy,


Morava


Plánovaný podnik


Izolační desky


2000-2600


1 000 až 2 170


Čechy,Morava


Plánovaný podnik


Náhrada azbestu


600 – 1000


500 až 830


Střední Čechy


Celkem9 300 až


14 000


5 050 až 11 680


Česká republik 


Podklady připravil pan ing. Václav Sladký, CSc. z VÚZT a Marie Široká, předsedkyně Konopářského svazu České republiky.