Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Konopí a jeho využití

05/08/05

5.12. 9.30 hod. Seminář Konopí a jeho využití proběhne v Přednáškovém sále v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Konopí a jeho využití

5.12. 9.30 hod. Seminář Konopí a jeho využití proběhne v Přednáškovém sále v budově Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Odborný garant:
Ing. Ctibor Perlín, CSc. (ÚZPI – odborné rešerše)
Ing. Jaromír Dědek, CSc. (LIPID)

Program:
09,30 – 10,00 h prezentace účastníků
10,00 – 12,30 h zemědělství
12,30 – 13,30 h přestávka – občerstvení – kantýna
13,30 – 17,00 h zpracovatelský průmysl

Referáty:

Část dopolední
PhDr. Jan RYDLO (ředitel UZPI) Úvodní slovo
Kate Ducke (o.s. Konopa) Seznámení s programem
Ing. Jaroslav Humpál (MZe) Komunita konopí ve vztahu k EU a stav vyjednávání
Ing. Tošovská (Mze) Současný stav a podpůrné programy pro pěstování konopí

Ing. Prokop Šmirous, CSc. (Agritec) Pěstování konopí a povolené odrůdy v ČR
Ing. Pavel Růžek, CSc. (VÚRV Ruzyně) Seznámení se Směrnicí Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) Zásady správné zemědělské praxe
Ing. Václav Sladký, CSc. (VÚZT) Technologie sklízení ve světě


Část odpolední
Ing. Ctibor Perlín, CSc. (UZPI) Zahájení odpolední části, analýza oleje, rešerše
Ing. Jaromír Dědek, CSc. Konopí jako olejnina
Ing. Jiří Holas Výsledky ze zkušebního lisování konopného semene
Ing. Jiří Jiránek (MŽP) Možnosti využití konopí v energetice ve vztahu k ostatní biomase
Ing. Josef Vokáč, CSc (MMR) Program obnovy venkova a rozvoj obcí v regionech, zaměřených na pěstování konopí
Jan Křížka, Hosp. dr. Unhošť Současný stav zpracování konopí v CR

Doprovodný program
Prezentace a prodej produktů souvisejících s obsahem semináře v předsálí
Ochutnávka konopného pečiva (použita mouka, olej)

Platba účastnického poplatku
Poplatek bude hrazen v hotovosti při prezentaci
Účastnický poplatek: 150 Kč za osobu

S dalšími dotazy se laskavě obracejte na:
o.s. Konopa, U Zvonařky 16, 120 03 Praha 2 (Kontaktní osoby: Kate Ducke & Lenka Novotná)
E: info@konopa.cz T/Z.: 02/225 226 76, F: 02/225 107 67

Autor: red     


Zařazeno v Články z tisku