Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Týden v Agrární komoře

29/07/05

Co týden dal…

Týden v Agrární komoře20. 7. Prezident AK ČR Ing. Jan Veleba jednal v Lihovaru Vrdy o realizaci lihobenzinového programu.
Tajemník AK ČR Ing. Jan Záhorka a Ing. Eugenie Línková jednali se členy představenstva AK ČŘ: Ing. Vladimírem Tůmou, viceprezidentem Pavlem Novotným a Miroslavem Drsem na jejich pracovištích o přípravě mimořádného vydání AGRObase.

21. 7. Jednání ekonomická komise AK ČR – informace zvlášť.
Kulatý stůl k obilí za účasti ministra zemědělství, představitelů zástupců nákupců a zpracovatelů – informace zvlášť.
Vedení AK ČR jednalo s ministrem zemědělství o vybraných aktuálních problémech – informace zvlášť.
Viceprezident AK ČR Pavel Novotný se zúčastnil jednání Krajské agrární komory Hradec Králové k situaci v odbytu obilovin, přidělování mléčných kvót a dalším aktuálním problémům.

22. 7. Prezident AK ČR se zúčastnil v Trutnově jednání o podpoře znevýhodněných oblastí za účasti ministra zemědělství.

25. 7. Prezident AK ČR jednal s ministrem pro místní rozvoj Mgr. Radkem Martínkem o vzájemné spolupráci, využití programu LEADER, programů MMR a o účasti AK ČR na přípravě Národního plánu regionálního rozvoje na roky 2007 až 2013.
Tajemník AK ČR jednal s Ing. Csemym před jeho nástupem na zastupitelský úřad v Maďarsku.

26. 7. Prezident AK ČR jednal se zástupci firmy Lupofyt, s. r. o., Chrášťany u Rakovníka o otázkách obilovin a nákladech na výrobu.
Prezident AK ČR jednal se členy OAK Rakovník o situaci ve sklizni odbytu řepky a obilovin.
Porada zainteresovaných členských společenstev k pojištění speciálních plodin –informace pro členstvo zvlášť.
Schůzka s předsedou Ekonomické komise AK ČR a zástupci v pracovních skupinách EAFRD, kde bylo zpracováno pro představenstvo AK ČR stanovisko k dopracování Národního plánu strategie rozvoje venkova na roky 2007 až 2013.


Autor: Ing. Soňa Berecová     Zdroj: Zemědělec