Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Poptávka po technickém konopí podle svazu roste

19/07/05

Podle předsedkyně Konopářského svazu ČR Marie Široké začíná být po technickém konopí velká poptávka, protože celá Evropa hledá ekologické, rychle obnovitelné zdroje energie i surovin.

Poptávka po technickém konopí podle svazu roste

Podle předsedkyně Konopářského svazu ČR Marie Široké začíná být po technickém konopí velká poptávka, protože celá Evropa hledá ekologické, rychle obnovitelné zdroje energie i surovin. Po zhruba 50 letech se na česká pole začíná také tato plodina ve větší míře vracet. Letos ji zemědělci oseli na zhruba 140 hektarech půdy.

Technické konopí má přitom využití v řadě odvětví. „S drogami nemá nic společného,“ zdůraznila. V druhé polovině devadesátých let se v Česku uskutečnil výzkum a testování vhodných odrůd a zhruba od roku 2000 se pak začala objevovat první pole osetá konopím. V loňském roce výměra přesahovala 300 hektarů, letos byl plán 800 hektarů, ale nevyšla účast zahraničního investora, uvedla Široká. Vzhledem k možnostem využití konopí a rostoucí poptávce by se podle ní tato plodina dala výhledově v Česku pěstovat na 30 až 40 tisíc hektarů. Chybí ale osvěta a podpora této energetické průmyslové rostliny. „Len a konopí patří mezi tradiční přadné rostliny, které se na našich polích pěstovaly po dlouhá století. V posledních padesáti letech však jakoby úplně zanikly,“ dodala.
Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby je technické konopí pro zemědělce vhodný doplněk k produkci a může se stát i zajímavou exportní komoditou. Jeho návrat na česká pole proto hodnotí pozitivně. Pro setbu v České republice je povolená a státem dotovaná polská odrůda BENICO. Technické konopí se může v tuzemsku pěstovat, pokud obsahuje méně než 0,2 procenta omamné látky THC. Příznivci marihuany užívají Konopí indické – Cannabis indica, které obsahuje mnohonásobně vyšší koncentrace THC, dodala Široká. Z technického konopí se podle ní dají vyrobit textilie, stavební a izolační materiály, výplně v automobilovém průmyslu, lze ho užít jako stelivo pro zvířata. Využívá se v papírenském průmyslu a pro energetické účely, na výrobu peletek a briket. Perspektivní je i ve stavebnictví, pro výrobu desek, stavebních příček, nebo jako přídavek do spojovacích směsí. Zájem o konopí a materiály z něj je, řekl Josef Benedikt, který se zabývá pěstováním i zpracováním této plodiny. Na Rakovnicku, kde má linku na zpracování, je oseto asi 80 hektarů, z toho čtvrtina patří jemu. Konopné vlákno Benedikt dodává na výrobu stavební izolace, netkaných textilií a také do papíren. Takzvané pazdeří, tedy úlomky ze stonku, se využije na spalování a semínko na osiva a olej.

Autor: opr