Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Apel na vládu a Parlament ČR

25/07/05

Agrární komora žádá o urychlené rozhodnutí, kdo bude výrobcem biopaliv.

Apel na vládu a Parlament ČRRegionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) na základě informací získaných 27. června 2005 na semináři Program biolíh = perspektiva pro jihočeské zemědělce od zástupců šlechtitelské a semenářské asociace, asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a Jihočeského zemědělského lihovaru, a. s., žádá vládu, aby urychleně, ve spolupráci s výrobci a prodejci pohonných hmot, rozhodla o tom, kdo budou ve smyslu zákona o ovzduší v platném znění oprávněnými výrobci biopaliv v ČR.
V Jihočeském kraji nezaznamenala RAK JK zájem o výstavbu a provozování lihovaru ze strany zemědělských prvovýrobců. Proto z důvodu nutnosti řešení krize na trhu s obilím a kvůli klesajícímu rozměru výroby vepřového masa v ČR prosazuje v souladu s krajskou samosprávou vybudování výrobní kapacity na výrobu bioetanolu pro palivové účely u Týna nad Vltavou Jihočeským zemědělským lihovarem, a. s. ( viz. Usnesení Valné hromady RAK JK z 20. dubna 2005).
Z ratifikace Kjótského protokolu, z platných směrnic Evropské unie a závazků v této souvislosti přijatých Českou republikou vyplývá pro ČR povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot. Bioetanol v ČR dostal zelenou na základě Programu schváleného usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 6. 8. 2003.
Pokud má být stanoven podíl biopaliv, tedy bioetanolu a metylesteru řepkového oleje, vyrobených z domácí zemědělské produkce, je třeba si uvědomit, že jde o sklizeň z roku 2006 a tedy plodin zasetých letos na podzim.
Aby jihočeští zemědělci mohli stanovit a připravit osevní plochy a zajistit si příslušné osivo, potřebují téměř okamžitě vědět, zda vláda včas zajistí potenciálním výrobcům bioetanolu z domácích zdrojů stabilní podmínky prostřednictvím notifikovaného právního rámce a nepřímé státní podpory ve formě stanovení objemu biopaliv, na který bude vrácena spotřební daň. Zemědělci chtějí také znát, zda vláda vybere oprávněné výrobce biopaliva, kteří tento stanovený objem vyprodukují.
Pokud tyto podmínky nebudou včas vytvořeny, obáváme se, že závazky ČR budou plněny dovozy biopaliv ze zahraničí na úkor tuzemské zemědělské produkce, stability venkova, rozvoje tuzemské průmyslové výroby a související infrastruktury.
Proto žádáme o urychlené řešení uvedené záležitosti.Autor: Ing. Pavel Dlouhý, AK ČR     Zdroj: Zemědělec