Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Vyzývají radu ke splnění finančních závazků

20/06/05

Prezidenti COPA a COGECA připomínají Evropské radě závazky týkající se financování společné zemědělské politiky.

Prezidenti COPA a COGECA připomínají Evropské radě závazky týkající se financování společné zemědělské politiky. Tato připomínka je hlavním obsahem komuniké, které prezidenti obou evropských zemědělských organizací Rudolf Schwarzböck a Eduardo Baamonde zaslali současnému předsedovi rady Jean Claude Junckerovi. Představitelé evropských farmářů a jejich družstev v něm připomněli Evropské radě její rozhodnutí z roku 2002, které určilo finanční perspektivy pro společnou zemědělskou politiku do roku 2013.

Toto rozhodnutí slouží podle prezidentů obou organizací za základ pro reformovanou společnou zemědělskou politiku a musí se plně respektovat. Prezidenti také zdůraznili, že tržní politika se musí stát součástí politiky rozvoje venkova. V této souvislosti žádají o obranu zájmů unie také během nadcházejícího jednání WTO. V době, kdy se krátí veřejné fondy je podle nich důležité zajistit priority probudoucnost. Pouze vhodná vnější ochrana může podle nich zabezpečit udržitelné a s životním prostředím souznějící evropské zemědělství.

Autor: alt