Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Konopí – využití stonku

20/06/05

Využití vlákna pro textilní, stavební, automobilový a papírenský průmysl, energetické využití a stelivo pro zvířectvo

Stonky – využití vlákna pro textilní průmysl (plátno, potahové látky, koberce aj.- více jak 5 000 druhů textilních produktů); výroba lan, provazů, nití, plachet, pytlů, kordů do pneumatik; méně hodnotná a krátká vlákna slouží jako izolační materiál (tepelná, zvuková izolace), pro výrobu klasických a minerálně obohacených plstěných geotextilií;též jako čalounický materiál, těsnící materiál a výroba hrubého plátna; automobilový průmysl (dveřní výplně + pazdeří). Rovněž možný zdroj rostlinné buničiny pro výrobu benzínu, dřevěného uhlí, methanolu, plynu, elektřiny.Stonky – pazdeří zdroj celulózy – možná výroba více než 25 000 produktů; papírenský průmysl (bankovky, cigaretový papír, filtry); stavebnictví – výroba pazderodesek, stavebních příček, jako přídavek do spojovacích směsí (až 40%); automobilový průmysl (výplně); stelivo pro drobné zvířectvo; energetické účely (výroba pelet) – spalné teplo slámy činí 18,1 MJ.kg-1 sušiny.