Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu

20/06/05

Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství rozhodl na svém posledním jednání minulý týden o rozšíření opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku o nový investiční záměr.


Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v jehož čele stojí zástupce Ministerstva zemědělství ČR (MZe), rozhodl na svém posledním jednání minulý týden o rozšíření opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku o nový investiční záměr, který bude zahrnovat rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny a technologie posklizňové úpravy obilovin a skladování obilovin a olejnin. Informoval o tom mluvčí MZe Martin Severa.


Pro rok 2006 bude podle jeho údajů naopak dále pozastaven investiční záměr Stroje pro zemědělskou výrobu a finanční zdroje budou použity pro nový investiční záměr Skladování obilovin a olejnin. Další změnou je rozšíření seznamu přijatelných výdajů o náklady na výstavbu rybníků v rámci opatření Rybářství. „Tyto úpravy budou zapracovány do Pravidel pro žadatele, která budou platit od dalšího kola příjmu žádostí. Popsané změny musí nicméně nejdříve schválit Evropská komise. Tomu budou předcházet technické konzultace, jejichž ukončení předpokládáme přibližně v říjnu 2005,“ konstatoval Severa.


Poslední důležitou změnou je podle mluvčího také rozhodnutí, že všichni žadatelé, kteří předložili v roce 2005 projekty na pořízení zemědělské techniky, titul 1.1.1.e), a rekonstrukci ustajovacích kapacit, titul 1.1.1.a), v rámci opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku obdrží podporu, pokud jejich projekty splní administrativní požadavky a kritéria přijatelnosti, bez ohledu na bodovou hranici. Umožní to dostatek finančních prostředků v rámci uvedeného opatření, což dovolí uspokojit dlouhodobý převis poptávky u těchto investičních záměrů. Tato změna je v kompetenci ČR jako členské země Unie a není nutné schválení Evropské komise.


Zdroj: Agris, 20.06.2005