Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

08/05/05

Obnovitelné zdroje energie a jejich nákladyPorovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

.popis1 {text-align:center; vertical-align:top; background:#FFFFFF; font-size:11px;}
.zadani {background:#EEEEEE; color:#0D2B55; font-size:11px;}
.male {font-size:10px;}
.velke {font-size:16px; color:#FFFFFF;}
.uspora {font-size:smaller; color: #090;}
.palivo1 img {background-color:#5F2E2E;}
.palivo2 img {background-color:#000000;}
.palivo3 img {background-color:#868686;}
.palivo4 img {background-color:#E1D700;}
.palivo5 img {background-color:#A48F04;}
.palivo6 img {background-color:#00535C;}
.palivo7 img {background-color:#00A98B;}
.palivo8 img {background-color:#333399;}
.palivo9 img {background-color:#7676FD;}
.palivo10 img {background-color:#814E97;}
.palivo11 img {background-color:#99CC00;}
.palivo12 img {background-color:#557103;}
.palivo13 img {background-color:#C80626;}
.palivo14 img {background-color:#FF8000;}
.palivo15 img {background-color:#FFFF00;}

function napoveda(urlAddress) {
var sizeX = 600;
var sizeY = 600;
var leftpos = (screen.availWidth – sizeX) / 2;
var toppos = (screen.availHeight – sizeY – 30) / 2;

resiz = (navigator.appName == „Netscape“) ? 0 : 1;
windowHandle = window.open(„docu/tabulky/0002/000269help.html#“+urlAddress, „Napoveda“, „width=“+sizeX+“, height=“+sizeY+“, top=“ + toppos + „, left=“ + leftpos + „, directories=0, location=0, menubar=1, scrollbars=1, status=1, titlebar=0, toolbar=0, resizable=“ + resiz);
windowHandle.focus();
return false;
}

var _PLYN=8;
var _ELAK=11;
var _ELPR=12;
var _ELTC=13;

function T_gobj(x){if(document.getElementById){return document.getElementById(x)}else if(document.all){return document.all[x]}else if(document.layers){return document[x]};}
function T_gstyle(x){var m;m=T_gobj(x);if(!(document.layers)){if(m)m=m.style;}return m;}

function getVP() {return document.forms[‚vp‘];}
function r2(x, desMist) {
x = parseFloat(x);
return Math.round(x * Math.pow(10, desMist)) / Math.pow(10, desMist)
}
function nf(x) {
x = parseFloat(x.replace(/,/, „.“)); return isNaN(x) ? 0 : x;
}
function createSelect(s, p, d) {
s.length = 0;
for (var i = 0; i < p.length; i++) { s[i] = new Option(p[i]); }
s.selectedIndex = d;
}
var vst=100.0, pst=100.0, rst=1, rct=1, prepinac=false, paliv=15;
var vyhrevnost=new Array(18,23.1,27.5,14.6,17.5,18.5,12.5,34.05,46.4,42,3.6,3.6,3.6,1000,18);
var cnaklady=new Array(paliv);
var cnmax=0, imax=0;
var sdata=new Array(paliv)
sdata[1]=new Array(50,'Kamna na uhlí (50%)',55,'Klasický kotel na uhlí (55%)',62,'Klasický kotel na koks (62%)',80,'Automatický kotel na uhlí (80%)')
sdata[2]=sdata[1]
sdata[3]=sdata[1]
sdata[4]=new Array(50,'Krbová kamna s vložkou (50%)','75','Kotel na zplynování dřeva (75%)',80,'Kotel na štěpku (80%)',85,'Kotel na dřevěné pelety (85%)')
sdata[5]=sdata[4]
sdata[6]=sdata[4]
sdata[7]=sdata[4]
sdata[8]=new Array(89,'Kotel běžný (89%)',95,'Kotel nízkoteplotní (95%)',102,'Kotel kondenzační (102%)')
sdata[9]=sdata[8]
sdata[10]=new Array(89,'Kotel na lehký topný olej (89%)')
sdata[11]=new Array(93,'S akumulační nádrží (93%)',95,'Akumulační kamna (95%)')
sdata[12]=new Array(95,'Elektrokotel (95%)',98,'Přímotopné panely (98%)')
sdata[14]=new Array(98,'účinnost (98%)')
sdata[15]=new Array(85,'Automatický kotel (85%)')
function tecka(h) {h=new String(h); var i=h.indexOf(","); return parseFloat((i<0)?h:h.substring(0,i)+"."+h.substring(i+1,h.length));}
function carka(h) {h=new String(h); var i=h.indexOf("."); return (i<0)?h:h.substring(0,i)+","+h.substring(i+1,h.length);}
function gj2mwh() {var x=getVP(); pst=tecka(x.energie_gj.value); x.energie_mwh.value=carka(""+Math.round(pst/3.6*10)/10); psz2vsp(0);}
function mwh2gj() {var x=getVP(); pst=Math.round(tecka(x.energie_mwh.value)*3.6*10)/10; x.energie_gj.value=carka(""+pst); psz2vsp(0);}
function prepocti() {var x=getVP(); vst=pst; T_gobj('idvst').innerHTML=carka(""+vst); t(_PLYN); t(_ELAK); t(_ELPR); t(_ELTC); for(var i=1;i<=paliv;i++) z(i);}
function psz2vsp(p) {
var x=getVP(), psz=x.psz.value, i=psz.indexOf("|"), cislo=tecka(psz.substring(0,i)), koef=tecka(psz.substring(i+1,psz.length));
if (p==0) x.vsp.value=Math.round(pst*100000/koef/vyhrevnost[cislo-1]);
else return Math.round(tecka(x.vsp.value)*koef*vyhrevnost[cislo-1]/10000)/10;
}
function r_1(p) {var x=getVP(); if (p!=0) rst=p; if (rst==1) psz2vsp(0); else {pst=psz2vsp(1);x.energie_gj.value=carka(""+pst);x.energie_mwh.value=carka(""+Math.round(pst/3.6*10)/10);}}
function r_2(p) {rct=p; var x=getVP(), cn; for(var i=1;i<=paliv;i++) {cn=T_gobj("cn_"+i).innerHTML; T_gobj("ct_"+i).innerHTML=carka(""+(rct?(Math.round(cn/vst*3.6/1000*100)/100):Math.round(cn/vst)))}}
function t(p) {
var x=getVP(), tsi=x.elements["tarif_"+p].selectedIndex;
if (p==_PLYN) {
var dsi=x.elements["dodavatel_"+p].selectedIndex;
var cpi1=plyn_data[dsi][tsi][0], cpi2=plyn_data[dsi][tsi][1];
} else {
var jistic=tsi%elen_jistice.length, sazba=(tsi-jistic)/elen_jistice.length;
if (p==_ELAK) sazba+=2; // start index sazby akumulace
if (p==_ELPR) sazba+=7; // start index sazby primotopu
if (p==_ELTC) sazba+=8; // start index sazby tepelneho cerpadla
if (p==_ELAK || p==_ELPR || p==_ELTC) {
var dsi = x.elen_dodavatel.selectedIndex;
var cpi1=elen_data[dsi][sazba][jistic+2], cpi2=elen_data[dsi][sazba][0], cpi3=elen_data[dsi][sazba][1];
var pri_VT=elen_pri_VT[sazba];
x.elements["cp_VT"+p].value=carka(cpi3);
x.elements["pri_VT"+p].value=carka(pri_VT);
}
}
if (!p) {
prepocti();
} else {
T_gobj("stale_"+p).innerHTML=carka(cpi1);
x.elements["cp_"+p].value=carka(cpi2);
z(p);
}
}
function z(p) {
var x=getVP(), cp=tecka(x.elements["cp_"+p].value);
var sz=(p==_ELTC)?tecka(x.elements["faktor_"+p].value)*100:x.elements["sz_"+p].value;
var on=tecka(x.elements["on_"+p].value); on=isNaN(on)?0:on;
var sp=vst*100000/sz/vyhrevnost[p-1]; T_gobj("sp_"+p).innerHTML=""+Math.round(sp);

var pp_0=nf(T_gobj("stale_0").innerHTML);
var ost_el=nf(x.ost_el_kwh.value);
var cp_0_NT=nf(getVP().cp_0_NT.value);
var cp_0_VT=nf(getVP().cp_0_VT.value);
var pri_VT0=nf(x.pri_VT0.value)/100;
if (cp_0_NT==cp_0_VT) pri_VT0=1;
var Nref_ost=ost_el ? 12*pp_0+ost_el*(cp_0_NT*(1-pri_VT0)+cp_0_VT*pri_VT0) : 0;

if ((p==_PLYN)||(p==_ELAK)||(p==_ELPR)||(p==_ELTC)) {
if (p==_PLYN) {
var cn=Math.round((vst/3.6*100000/sz)*(cp*(37.82/vyhrevnost[p-1]))+12*tecka(T_gobj("stale_"+p).innerHTML)+on);
T_gobj('sp_8b').innerHTML=""+Math.round(sp*10.501);
T_gobj('kubik_8').innerHTML=carka(''+Math.round(cp*37.82/3.6*100)/100);
} else {
var cp_VT=nf(x.elements["cp_VT"+p].value);
var pri_VT=nf(x.elements["pri_VT"+p].value)/100;
var stale_pl=12*tecka(T_gobj("stale_"+p).innerHTML);
var Nelv_ost=stale_pl+ost_el*(cp*(1-pri_VT)+cp_VT*pri_VT);

var cn=Math.round(sp*cp+on);
if (!getVP().yes_elen.checked) cn+=stale_pl;
}
} else {
var cn=Math.round(sp*cp+on);
}

if (getVP().yes_elen.checked) {
if ((p==_ELAK)||(p==_ELPR)||(p==_ELTC)) {
T_gobj('ost_el_'+p).innerHTML=r2(Nelv_ost,0)+',-';
} else {
T_gobj('ost_el_'+p).innerHTML=r2(Nref_ost,0)+',-';
}
} else {
T_gobj('ost_el_'+p).innerHTML='-';
}

cnaklady[p-1]=cn;
var cnt=carka(""+cn); T_gobj("cn_"+p).innerHTML=cnt; T_gobj("cng_"+p).innerHTML=cnt;
T_gobj("ct_"+p).innerHTML=carka(""+(rct?(Math.round(cn/vst*3.6/1000*100)/100):Math.round(cn/vst)))
if ((imax!=p)&&(cn<cnmax)) T_gobj("img_"+p).width=Math.round(330*cn/cnmax);
else {
cnmax=0; imax=0;
for(var i=1;icnmax) {cnmax=cnaklady[i-1]; imax=i;}}
for(var i=1;i<=paliv;i++) {T_gobj("img_"+i).width=Math.round(330*T_gobj("cn_"+i).innerHTML/cnmax);}
}
}
function prepni() {
var x=getVP(), r, i, prvni
prepinac=!prepinac
for (i=1;i<=paliv;i++) {
if (i!=_ELTC) {
if (prepinac) {T_gobj("tdsz_"+i).innerHTML='%‘;}
else {
r=“
prvni=true
for (j=0;j<sdata[i].length;j+=2) {
r+='=parseInt(getVP().elements[„sz_“+i].value)) || (j==sdata[i].length-2)) ) {r+=‘ selected‘;prvni=false;}
r+=‘>’+sdata[i][j+1]+“
}
r+=“
T_gobj(„tdsz_“+i).innerHTML=r
z(i)
}
}
}
}
function set_ElenTarif() {
var tsi=getVP().tarif_0.selectedIndex;
var jistic=tsi%elen_jistice.length;
var sazba=(tsi-jistic)/elen_jistice.length;
var dsi=getVP().elen_dodavatel.selectedIndex;
var _NT=carka(elen_data[dsi][sazba][0]);
var _VT=carka(elen_data[dsi][sazba][1]);
T_gobj(‚stale_0‘).innerHTML=carka(elen_data[dsi][sazba][jistic+2]);
getVP().cp_0_NT.value=_NT;
getVP().cp_0_VT.value=_VT;
getVP().pri_VT0.value=carka(elen_pri_VT[sazba]);
if (_NT != _VT) {
T_gobj(‚NT_prefix‘).innerHTML=’NT: ‚;
T_gobj(‚b_0′).style.display=’block‘;
} else {
T_gobj(‚NT_prefix‘).innerHTML=“;
T_gobj(‚b_0′).style.display=’none‘;
}
}
function tbl_elen_vis() {
T_gobj(‚tbl_elen_ost‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
T_gobj(‚b_’+_ELAK+’a‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
T_gobj(‚b_’+_ELAK+’b‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
T_gobj(‚b_’+_ELPR+’a‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
T_gobj(‚b_’+_ELPR+’b‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
T_gobj(‚b_’+_ELTC+’a‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
T_gobj(‚b_’+_ELTC+’b‘).style.display = getVP().yes_elen.checked ? ‚block‘ : ‚none‘;
prepocti();
}
//Fenix Prostor pro sponzora výpočtu Jak pracovat s TZB-EkoWATT tabulkou nákladů na vytápění ?
Znáte-li spotřebu tepla vašeho domu nebo bytu, zadejte ji přímo (z projektu, z výpočtu tepel. ztrát apod).
Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh spalovacího zařízení.
Vstupní tabulka

GJ = MWh
Hnědé uhlí (kg) – Kamna na uhlí (50%) Hnědé uhlí (kg) – Klasický kotel na uhlí (55%) Hnědé uhlí (kg) – Klasický kotel na koks (62%) Hnědé uhlí (kg) – Automatický kotel na uhlí (80%) Černé uhlí (kg) – Kamna na uhlí (50%) Černé uhlí (kg) – Klasický kotel na uhlí (55%) Černé uhlí (kg) – Klasický kotel na koks (62%) Černé uhlí (kg) – Automatický kotel na uhlí (80%) Koks (kg) – Kamna na uhlí (50%) Koks (kg) – Klasický kotel na uhlí (55%) Koks (kg) – Klasický kotel na koks (62%) Koks (kg) – Automatický kotel na uhlí (80%) Dřevo (kg) – Krbová kamna s vložkou (50%) Dřevo (kg) – Kotel na zplynování dřeva (75%) Dřevo (kg) – Kotel na štěpku (80%) Dřevo (kg) – Kotel na dřevěné pelety (85%) Dřevěné brikety (kg) – Krbová kamna s vložkou (50%) Dřevěné brikety (kg) – Kotel na zplynování dřeva (75%) Dřevěné brikety (kg) – Kotel na štěpku (80%) Dřevěné brikety (kg) – Kotel na dřevěné pelety (85%) Dřevěné pelety (kg) – Krbová kamna s vložkou (50%) Dřevěné pelety (kg) – Kotel na zplynování dřeva (75%) Dřevěné pelety (kg) – Kotel na štěpku (80%) Dřevěné pelety (kg) – Kotel na dřevěné pelety (85%) Štěpka (kg) – Krbová kamna s vložkou (50%) Štěpka (kg) – Kotel na zplynování dřeva (75%) Štěpka (kg) – Kotel na štěpku (80%) Štěpka (kg) – Kotel na dřevěné pelety (85%) Obilí (kg) – Automatický kotel (85%) Zemní plyn (kWh) – Kotel běžný (89%) Zemní plyn (kWh) – Kotel nízkoteplotní (95%) Zemní plyn (kWh) – Kotel kondenzační (102%) Zemní plyn (m3) – Kotel běžný (89%) Zemní plyn (m3) – Kotel nízkoteplotní (95%) Zemní plyn (m3) – Kotel kondenzační (102%) Propan (kg) – Kotel běžný (89%) Propan (kg) – Kotel nízkoteplotní (95%) Propan (kg) – Kotel kondenzační (102%) Lehký topný olej TOEL (kg) – Kotel na LTO (89%) Elektřina akumulace (kWh) – S akumulační nádrží (93%) Elektřina akumulace (kWh) – Akumulační kamna (95%) Elektřina přímotop (kWh) – Elektrokotel (95%) Elektřina přímotop (kWh) – Přímotopné panely (98%) Tepelné čerpadlo (kWh) – topný faktor 3 Centrální zásob. teplem (GJ) – účinnost (98%)

podle zadané spotřebyPLATNOST CEN

Plyn 1.4.2005

El. energie 1.1.2005
 

Výsledky v tabulce nákladů na vytápění se přepočítávají automaticky po změnách tarifů plynu a elektro,
zadání vlastních cen paliv, volbě spalovacího zařízení i ostatních nákladů (revize kotle, odvoz popela).
Ceny jsou počítány včetně DPH. Údaje si mezi sebou můžete porovnat.

Dodavatel elektrické energie: E.ON – E.ON EnergiePRE – Pražská energetikaSCE – Severočeská energetikaSME – Severomoravská energetikaSTE – Středočeská energetickáVCE – Východočeská energetikaZCE – Západočeská energetika
???Ostatní spotřeba elektrické energie: kWh
Referenční sazba: D01 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD01 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD01 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD01 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD01 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD01 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD01 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD01 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD02 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD02 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD02 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD02 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD02 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD02 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD02 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD02 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD24 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD24 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD24 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD24 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD24 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD24 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD24 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD24 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD25 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD25 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD25 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD25 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD25 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD25 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD25 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD25 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD26 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD26 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD26 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD26 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD26 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD26 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD26 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD26 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD34 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD34 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD34 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD34 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD34 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD34 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD34 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD34 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD35 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD35 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD35 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD35 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD35 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD35 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD35 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD35 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD45 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD45 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD45 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD45 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD45 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD45 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD45 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD45 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD55 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD55 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD55 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD55 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD55 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD55 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD55 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD55 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD56 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD56 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD56 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD56 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD56 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD56 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD56 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD56 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně
Ceny: Měsíční platba: 89 Kč/měsíc
Kč/kWh

VT: Kč/kWh
využití VT na ostatní spotřebu: %
/Vstupní tabulka

Vystupni tabulka

TZB-EkoWATT tabulka nákladů na vytápění     Výpočtová spotřeba tepla = 100 GJ
Druh paliva (Výhřevnost)
(Volba tarifu)
Cena paliva v Kč Spalovací zařízení
(Průměrná účinnost v %)
volné zadání
Ostatní
náklady
Kč / rok
Cena tepla
Kč/GJ
Kč/kWh
Spotřeba
paliva / rok
El. energie
ostatní
Kč / rok
Náklady
na vytápění
Kč / rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg) ceny a dodavatelé /kg Kamna na uhlí (50%)Klasický kotel na uhlí (55%)Klasický kotel na koks (62%)Automatický kotel na uhlí (80%) 0,54 10101 kg 15051,-
Černé uhlí (23,1 MJ/kg) ceny a dodavatelé /kg Kamna na uhlí (50%)Klasický kotel na uhlí (55%)Klasický kotel na koks (62%)Automatický kotel na uhlí (80%) 0,62 7871 kg 17237,-
Koks (27,5 MJ/kg) /kg Kamna na uhlí (50%)Klasický kotel na uhlí (55%)Klasický kotel na koks (62%)Automatický kotel na uhlí (80%) 0,86 5865 kg 23988,-
Dřevo (14,6 MJ/kg) /kg Krbová kamna s vložkou (50%)Kotel na zplynování dřeva (75%)Kotel na štěpku (80%)Kotel na dřevěné pelety (85%) 0,31 9132 kg 8493,-
Dřevěné brikety (17,5 MJ/kg) /kg Krbová kamna s vložkou (50%)Kotel na zplynování dřeva (75%)Kotel na štěpku (80%)Kotel na dřevěné pelety (85%) 0,96 7619 kg 26667,-
Dřevěné pelety (18,5 MJ/kg) ceny /kg Krbová kamna s vložkou (50%)Kotel na zplynování dřeva (75%)Kotel na štěpku (80%)Kotel na dřevěné pelety (85%) 0,74 6359 kg 20668,-
Štěpka (12,5 MJ/kg) ceny /kg Krbová kamna s vložkou (50%)Kotel na zplynování dřeva (75%)Kotel na štěpku (80%)Kotel na dřevěné pelety (85%) 1,01 10000 kg 28000,-
Obilí (18 MJ/kg) /kg Automatický kotel (85%) 0,54 6536 kg 15033,-
Zemní plyn (spalné teplo 37,82 MJ/m3) ceny
Dodavatel:Jihočeská plynárenská, a.s.Jihomoravská plynárenská, a.s.Pražská plynárenská, a.s.Severočeská plynárenská, a.s.Severomoravská plynárenská, a.s.Středočeská plynárenská, a.s.Východočeská plynárenská, a.s.Západočeská plynárenská, a.s.
Spotřeba plynu:do 1890 kWh1890 – 9450 kWh9450 – 63000 kWhnad 63000 kWh/rok
/kWh
vztažena ke spalnému teplu ???
7,44 Kč/m3
+ 239 Kč/měsíc
Kotel běžný (89%)Kotel nízkoteplotní (95%)Kotel kondenzační (102%)
účinnost je vztažena
k výhřevnosti ZP
???
0,99 34652 kWh
3300 m3
27433,-
Propan (46,4 MJ/kg) ceny a dodavatelé /kg Kotel běžný (89%)Kotel nízkoteplotní (95%)Kotel kondenzační (102%) 1,83 2422 kg 50852,-
Lehký topný olej ELTO (42 MJ/kg) ceny /kg Kotel na lehký topný olej (89%) 1,33 2675 kg 36918,-
Elektřina akumulace ceny a tarify ???
D24 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD24 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD24 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD24 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD24 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD24 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD24 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD24 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD25 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD25 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD25 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD25 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD25 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD25 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD25 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD25 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD26 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD26 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD26 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD26 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD26 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD26 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD26 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD26 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD34 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD34 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD34 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD34 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD34 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD34 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD34 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD34 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD35 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD35 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD35 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD35 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD35 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD35 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD35 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD35 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně
306 Kč/měsíc +
NT: /kWh

VT: /kWh

S akumulační nádrží (93%)Akumulační kamna (95%)

využití VT na ostatní spotřebu
???
1,12 29869 kWh 31151,-
Elektřina přímotop ceny a tarify ???
D45 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD45 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD45 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD45 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD45 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD45 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD45 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD45 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně
507 Kč/měsíc +
NT: /kWh

VT: /kWh

Elektrokotel (95%)Přímotopné panely (98%)

využití VT na ostatní spotřebu
???
1,45 28345 kWh 40381,-
Tepelné čerpadlo ceny a tarify ???
D55 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD55 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD55 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD55 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD55 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD55 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD55 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD55 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetněD56 jistič do 3×10 A, do 1×25 A včetněD56 jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetněD56 jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetněD56 jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetněD56 jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetněD56 jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetněD56 jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetněD56 jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně
406 Kč/měsíc +
NT: /kWh

VT: /kWh
Průměrný roční topný faktor:


využití VT na ostatní spotřebu
???
0,58 9259 kWh 16076,-
Centrální zásobování teplem /GJ účinnost (98%) 1,29 102 GJ 35714,-
/Vystupni tabulka
Grafy

Náklady na vytápění:  
Hnědé uhlí 15051,- Kč / rok
Černé uhlí 17237,- Kč / rok
Koks 23988,- Kč / rok
Dřevo 8493,- Kč / rok
Dřevěné brikety 26667,- Kč / rok
Dřevěné pelety 20668,- Kč / rok
Štěpka 28000,- Kč / rok
Obilí 15033,- Kč / rok
Zemní plyn 27433,- Kč / rok
Propan 50852,- Kč / rok
Lehký topný olej ELTO 36918,- Kč / rok
Elektřina akumulace 31151,- Kč / rok
Elektřina přímotop 40381,- Kč / rok
Tepelné čerpadlo 16076,- Kč / rok
Centrální zásobování teplem 35714,- Kč / rok
/Grafy

Aplikace byla vytvořena ve spolupráci se sdružením EkoWATT.


Diskuzní fórum k porovnání nákladů na vytápění

var url_params=this.window.location.search.substr(1).split(‚&‘);
url_vars={}
for (i=0;i<url_params.length;i++) {
x=url_params[i].split('=');
url_vars[x[0]]=x[1];
}
var energie_gj=url_vars['energie_gj'];
getVP().energie_gj.value = (energie_gj != '' && typeof energie_gj != 'undefined' ? energie_gj : '100');

T_gobj("plyn_datum").innerHTML=plyn_datum;
T_gobj("elen_datum").innerHTML=elen_datum;

gj2mwh();
createSelect(getVP().elen_dodavatel, elen_dodavatele, 4);
createSelect(getVP().dodavatel_8, plyn_dodavatele, 5);
createSelect(getVP().tarif_8, plyn_tarify, 2);
createSelect(getVP().tarif_11, elen_tarify_ak, 19);
createSelect(getVP().tarif_12, elen_tarify_pr, 3);
createSelect(getVP().tarif_13, elen_tarify_tc, 10);
createSelect(getVP().tarif_0, elen_tarify, 10);
getVP().yes_elen.checked = false;
set_ElenTarif();
tbl_elen_vis();
prepocti();
t(0);
//

 Hodnocení


Zhodnoťte, jak se Vám pomůcka líbila (1 = výborná … 5 = špatná)
  průměrné hodnocení: 1,4 (počet známek: 765) 
StartKód: ad2.bbmedia.cz 3.1 – Server: TZB-info (42), Sekce: Všechny stránky – dolní pozice (43), Pozice: Velký banner dole (8), TypBanneru: proužek 468×60 (1)

<![CDATA[
var bbd=document;
var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width+'&href='+escape(location.href);
var bbw=window,bbiw=0,bbih=0;
if(bbd.body) if(bbw.innerWidth){bbiw=bbw.innerWidth;bbih=bbw.innerHeight;}else{bbiw=bbd.body.clientWidth;bbih=bbd.body.clientHeight;}
bbh+='&__INWIDTH='+bbiw+'&__INHEIGHT='+bbih;
var bbcb=(bbd.bgColor)?bbd.bgColor.substr(1):'FFFFFF',bbct=(bbd.fgColor)?bbd.fgColor.substr(1):'000000',bbcl=(bbd.linkColor)?bbd.linkColor.substr(1):'0000FF';
bbd.write("

„);
bbd.write(„“);
bbd.write(„document.write(„“);“);
bbd.write(„“);
bbd.write(„“);
bbd.write(„

„);
//]]>
document.write(„“);


KonecKód: ad2.bbmedia.cz 3.1


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2005, všechna práva vyhrazena.
Podmínky užívání portálu TZB-info. Reklama na portálu TZB-info.
Připomínky, náměty a dotazy – kontakt@tzb-info.cz.

Zařazeno v AKTUALITY, Vytápění