Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Peletky

08/05/05

Obnovitelná energie a úspory energie


NOVÉ: Aktuální ceny peletek od několika dodavatelů najdete v přehledné tabulce.


peletky Dřevní peletky jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem (do 1,4 kg/dm³), s vysokou výhřevností (do 18 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1 %), nízkým obsahem vody (kolem 10 %), o průměrech od 6 do 20 mm, s délkou do 40 mm, odolným proti nárazu, s nízkými nároky na skladovací prostory a umožňujícím automatizaci procesů spalování.


Vyrábějí se na protlačovacích matricových lisech hlavně z čisté dřevní hmoty někdy s malým přídavkem organických pojiv a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění objektů, při nákladech srovnatelných s ušlechtilými fosilními palivy a vysokým ekologickým efektem. Dnes je výroba peletek rychle se rozvíjejícím odvětvím paliv. Další informace o technologii výroby včetně ekonomické rozvahy najdete v článku Dřevní peletky – standardní fytopalivo budoucnosti. Proces výroby si můžete prohlédnout na obrázcích na stránkách asociací nebo výrobců (např. Energex Pellet Fuel, New England Wood Pellet, BioGen – popisky v angličtině nebo Hot’ts Holzpellets – německy).


V počátcích zavedení výroby však přijal odborný svět nové palivo se značnou skepsí a v prognózách se dlouho objevovaly jen štěpka a polínka, případně luxusnější brikety. Ale během několika let se vše obrací ve prospěch peletek, v roce 2000 vyrábělo Rakousko už 60 000 tun, v roce 2001 90 000 tun a do roku 2005 má Rakousko spalovat už neuvěřitelných 350 000 tun peletek všeho druhu. Ve Švédsku se vyrábí kolem 700 000 tun ročně a peletky se zde spalují nejen v malých topeništích, ale i ve velkých výtopnách. Ve Spojených státech se v topné sezóně 2000/2001 prodalo 730 000 tun, v roce 2000 zde bylo vyrobeno a prodáno asi 47 000 vytápěcích systémů na peletky. V České republice bylo v roce 2001 vyrobeno asi 20 000 tun peletek, zčásti určených na vývoz právě do Rakouska, případně do Bavorska.


O podporu a propagaci peletek se starají specializované asociace a svazy. Ty také většinou zajišťují testování peletek různých výrobců a vydávají certifikáty ověřující kvalitu paliva. Jsou to např. rakouský Pelletsverband, britský BioGen, americký Pellet Fuels Institute nebo slovenská Biomasa. V České republice propaguje peletky sdružení CZ BIOM. Výzkumný ústav zemědělské techniky se věnuje výzkumu technologie výroby a spalování peletek. (Ing. P. Hutla, CSc., tel. 233 022 238, Ing. Václav Sladký, CSc., tel. 233 022 275).


Pro spalování peletek se vyrábějí nejen automatické kotle pro provoz po celou sezónu, ale i krbová kamna se zásobníkem, která hoří na jedno naplnění i několik dní. Různá provedení vytápěcího systému na peletky složeného ze sezónního zásobníku paliva, dopravníku paliva a kotle si můžete prohlédnout v článku Veletrh energetických úspor v rakouském Welsu nebo podrobněji na stránkách výrobců (např. Herz – v němčině). Novinkou je skladování peletek v podzemní nádrži (firma NAU).
V České republice se již vyrábějí a prodávají automatické kotle na peletky. Speciální krbová kamna jsou u nás zatím ve stadiu vývoje (např. PeletPal) anebo se k nám dovážejí ze zahraničí (např. ExtraFlame, EnviroFire).
Články

15.2.2005 Ing. Dagmar Kopačková  
Zajímavosti z výstav v Holešovicích (I)
V areálu Výstaviště v Praze Holešovicích se konal od 9. do 11.2.2005 seriál stavebních výstav Pragotherm, Frigotherm, Pragoregula/Elexpo a nově Coneco Praha. Z vystavených exponátů jsme pro Vás vybrali informace o topných panelech s akumulací společnosti Mirava, novinky o zplynovacích kotlích na dřevo a dotacích na ně společnosti Atmos a novinky v nabídce plynových kotlů Protherm.

10.2.2005 Lenka Říčková,  Energy Centre České Budějovice
Je nejvyšší čas přihlásit se na zájezd na Veletrh úspor energií
Ve dnech 4.-6.3.2005 se ve Welsu koná již 21. ročník Veletrhu úspor energií. ECČB pořádá zájezdy za zvýhodněnou cenu, zájemci se mohou zúčastnit společné prohlídky veletrhu s energetickým poradcem ECČB a tlumočníkem.

28.1.2005 Ing. Milan Bechyně  
Infotherma Frýdlant 2005 z pohledu obnovitelných energií
Specializovaná výstava, která už dávno přesáhla hranice ostravského regionu, pro který byla před dvanácti lety poprvé uspořádána. V posledních letech se organizátoři při výběru vystavovatelů pro omezené výstavní prostory stále více zaměřují na oblast úspor a obnovitelných zdrojů energie.

diskuze ke článku: 7 příspěvků, poslední 02.02.2005 17:16

24.1.2005 Zdeněk Abrham, Marie Kovářová, Tereza Kuncová  
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv
V současné době se pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy využívá především lesní a dřevní odpad. Po vstupu ČR do EU lze očekávat, že se ještě výrazněji než dosud projeví přebytek zemědělské půdy, která nebude uplatnitelná pro produkci potravin. Jednou z cest racionálního využití půdy je právě oblast energetických a průmyslových plodin.

diskuze ke článku: 1 příspěvek, 24.01.2005 13:18

10.1.2005 Ing. Libor Novák,  SFŽP
Podpora obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP určená pro fyzické osoby – změny, novinky, doporučení
V závěru uplynulého roku byl schválen program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005. Dnešní článek se podrobně věnuje pravidlům pro získání podpory na vytápění a přípravu TUV pro fyzické osoby. Podmínky pro získání podpory pro podnikatele, obce a neziskové organizace jsme publikovali již v prosinci.

diskuze ke článku: 36 příspěvků, poslední 07.03.2005 12:30

3.1.2005 Ing. Milan Bechyně  
Obecní dotace na změnu technologie vytápění
Obec Písečná u Jablunkova v Moravskoslezském kraji získala od roku 2001 samostatnost. Žije zde 815 obyvatel, kteří bydlí asi v 200 rodinných domech. Každý z domů byl vybaven ústředním vytápěním a jednoduchým klasickým kotlem (často vlastní konstrukce), spalujícím většinou uhlí a dřevo, což se velmi nepříjemně projevovalo na místním mikroklimatu. A právě problémy s čistotou ovzduší, způsobené emisemi z komínů rodinných domů, motivovaly starostu a obecní zastupitelstvo k činu.

8.11.2004 Ing. Milan Bechyně,  TZB-info
Kombinovaný zdroj tepla pro vytápění rodinného domu
Článek popisuje vítězné řešení soutěže o nejlepší typový projekt kombinovaného zdroje tepla pro rodinný dům. Představené řešení zapojení kotle na dřevo představuje jednu z mnoha variant komfortního vícepalivového zdroje tepla pro rodinný dům (dřevo, zemní plyn, sluneční energie, elektřina). Řešení klade důraz na maximální jednoduchost obsluhy. Článek je doplněn připomínkami poroty a je samozřejmě otevřen pro diskuzi čtenářům i autorovi projektu.

diskuze ke článku: 3 příspěvky, poslední 02.12.2004 15:47

3.11.2004 Ing. Jan Pešat,  PONAST, spol. s r.o.
Pelety – reálný zdroj ekologického tepla
Pelety jsou již dnes pro mnoho zemí jako je Rakousko, Německo, Švédsko, Dánsko nebo Francie zcela osvědčenou alternativou klasického způsobu vytápění občanské i komunální zástavby. Jejich obliba, daná především cenovou výhodností a stabilitou ceny paliva, stále stoupá, což dokumentuje každoroční nárůst instalací nových topidel na pelety. Tento trend je navíc podporován velmi promyšlenou dotační politikou vlád a bohatou nabídkou mnoha výrobců kotlů, které mají vesměs vysokou technickou úroveň a nabízejí uživatelům komfort zcela srovnatelný s vytápěním plynem či topnými oleji.

16.8.2004 Ing. Milan Bechyně,  TZB-info
Prázdninové povídání v Červeném Kostelci
Rozhovor s Ing. Vernerem o cenách biomasy i o roli státu a EU v tomto segmentu obnovitelných zdrojů energie.

diskuze ke článku: 1 příspěvek, 04.04.2005 10:15

26.5.2004 Ing. Zdeněk Černý, Biomac Uničov,  Alternativní energie 5/2003
Konec biomasy v Čechách ?
Příroda potřebuje pomoc. Zdravotní stav naší planety se díky „ušlechtilé“ činnosti člověka a jeho produktů rok od roku zhoršuje.

10.4.2004 Mgr. Ivana Klobušníková,  Energy Centre České Budějovice
Zajímavosti z Konference o peletách ve Welsu
První týden v březnu 2004 se ve Welsu ve spolkové zemi Horní Rakousko uskutečnila mezinárodní Konference o peletách, která byla součástí třídenního setkání odborníků s názvem World Sustainable Energy Days.

23.1.2004 Lubomír Klobušník, sdružení HARMONIE  
Publikace „PELETY – PALIVO BUDOUCNOSTI“
Koncem roku 2003 byla vydána odborná publikace „PELETY – PALIVO BUDOUCNOSTI“, která se může stát praktickou a užitečnou pomůckou zejména projektantům ústředního vytápění, tvůrcům energetických koncepcí, energetickým auditorům, energetickým poradcům, stavebním projektantům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti.

18.7.2003 Ing. Jan Pešat,  PONAST, spol. s r.o.
Některé zkušenosti s provozováním automatických kotlů řady KP na biomasu ve formě dřevních peletek
Kromě řady pozitivních zkušeností s kotli na peletky řady KP je bezesporu nutno ocenit skutečný uživatelský komfort, který se velmi blíží úrovni obvyklé u plynových kotlů. Při správném dimenzování objemu palivového zásobníku je potřeba doplňovat palivo cca 1x týdně.

diskuze ke článku: 2 příspěvky, poslední 27.04.2004 08:37

13.7.2003 Ing. Milan Bechyně, TZB-info  
Nedělní komentář – postřehy z veletrhu INTERSOLAR 2003
Mezinárodní odborný veletrh a kongres v německém Freiburgu je zajímavý právě úzkým propojením tradičního veletrhu probíhajícího ve třech moderních halách a odborného kongresu s celou řadou menších odborných seminářů paralelně probíhajících v prostorách výstaviště.

20.4.2003 redakce  
Nedělní editorial – velikonoční
Velikonoční zamyšlení nad ekologizací vytápění českých vesnic. Dřevěné peletky mohou být zajímavou alternativou zdroje tepla.

diskuze ke článku: 2 příspěvky, poslední 23.04.2003 23:40

8.4.2003 Mgr. Ivana Hlinková,  Energy Centre České Budějovice
Podpora obnovitelných zdrojů energie v Horním Rakousku v praxi
„Využívání obnovitelných zdrojů energie podporuje pozitivní regionální rozvoj, zvyšuje tvorbu hodnot ve venkovských oblastech, snižuje zatížení životního prostředí, zajišťuje pracovní místa v zemědělství a lesnictví a zlepšuje sociální a hospodářskou soudržnost v naší zemi“, uvádí hornorakouská vláda jako argumenty pro podporu obnovitelných zdrojů energií.

diskuze ke článku: 1 příspěvek, 08.04.2003 22:32

30.3.2003 Ing. Zdeněk Lyčka  
Nedělní komentář – Spalování obilí v malých zdrojích – anarchie nebo reálná alternativa?
Přesněji, řeč bude o spalování zrní obilovin (v kotlích do 100kW), neboť energetické zhodnocování obilné slámy, se s většími či menšími úspěchy realizuje již delší dobu a hlavně nezpůsobuje nikomu tzv. etické problémy. To se zrním obilovin je to naopak.

diskuze ke článku: 5 příspěvků, poslední 12.04.2005 15:03

11.3.2003 Ing. Miroslav Vinkler  
Postřehy z veletrhu Energiesparmesse v rakouském Welsu
Ve dnech 7. – 9. března se v rakouském Welsu konal veletrh úspor energií „Energiesparmesse 2003“, mediálně zastřešený ORF Radio Oberösterreich a Kronen Zeitung.

diskuze ke článku: 1 příspěvek, 11.03.2003 07:29

22.2.2003 redakce  
Jaroslav Cankař: Na vstup do Evropské unie se těšíme
Rozhovor s Jaroslavem Cankařem (nar. 1945), majitelem firmy Jaroslav Cankař a syn ATMOS, která je největším výrobcem zplyňovacích kotlů na dřevo do výkonu 100 kW v ČR.

12.2.2003 Ing. Václav Sladký, CSc., RNDr. Vlasta Petříková,  VÚZT a CZ BIOM
Bioteplofikace venkovských obcí na bázi topných biopelet (II)
V pokračování studie využití topných biopelet pro obec Struhařov jsou vyčísleny předpokládané investiční náklady. Je zajímavé je srovnat s podobnými připravovanými projekty.

diskuze ke článku: 15 příspěvků, poslední 04.04.2003 17:41