Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Otevřený dopis ministru zemědělství

09/05/05

Vážený pane ministře,
představenstvo Agrární komory Olomouckého kraje vyslovuje tímto ostrý protest proti způsobu,jakým byly vyřazeny některé plodiny z dotací top-up podle nařízení vlády č. 145/2005 Sb.

Jedná se o brambory, cukrovku, zeleninu, mák, hořčici a další plodiny.U těchto plodin zemědělci až do zasetí nevěděli, že budou vyřazeny z národních plateb top-up podle nařízení vlády č.145/2005 Sb.
Shora uvedené nařízení považujeme za nesystémové, diskriminační a protiústavní, protože znevýhodňuje některé zemědělské podniky proti ostatním. Vyřazení výše uvedených plodin z národních plateb na plochu bude znamenat další zúžení osevního postupu a preferenci obilovin, kterých je už teď nadbytek.
Jestliže máme nést svou část odpovědnosti za stav české krajiny a potažmo celého zemědělství, žádáme, aby do budoucna byla naše stanoviska brána při projednávání tak důležitých otázek v potaz.
Žádáme o seznámení s průběhem jednání, které vedlo ke schválení výše uvedeného nařízení a objasnění důvodů, které vedly k vypuštění výše uvedených plodin z dotací top-up.

Ing. Josef Hlavinka
předseda představenstva Agrární komory Olomouckého kraje

V Olomouci dne 29. 4. 2005


Autor: Ing. Josef Hlavinka