Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Konopí seté

27/05/05

Energetická biomasa z polních kultur
Vlasta Petříková

Konopí seté (Canabis sativa L.) je teplomilná jednoletá dvoudomá rostlina z čeledi Cannabaceae původem ze střední Asie (Moudrý a Strašil, 1996). Kulturní druh se tradičně využívá jako olejnina a rostlina přadná, zařazuje se i mezi energetické plodiny. V zahraničí se ekologicky pěstují povolené odrůdy s garantovaným nízkým obsahem omamných látek, u nás zatím chybí praktické zkušenosti.


Konopí je náročné na živiny a vodu, nejlepší předplodiny jsou hnojené okopaniny nebo leguminózy, samo je dobrou předplodinou. Vhodné je přihnojení močůvkou nebo kejdou. Seje se od půli dubna do půli května do jemně připravené, hluboké a kypré půdy. Klasicky se dělala zimní orba, dnes se doporučuje z důvodů ochrany před erozí a zabránění mineralizace výsev vymrzající meziplodiny, která je na jaře zapravena před přípravou půdy k setí. Číselné agrotechnické hodnoty jsou uvedeny v tabulce. U pěstování na semeno je výsevek 8-15 kg/ha a vzdálenost řádků od 40cm, zatímco u konopí pěstovaného jako přadná rostlina se seje 30-40 kg/ha do řádků 10-20cm. Autoři Moudrý a Strašil (1996) uvádí výsevek při pěstování na vlákno 100 kg/ha, kombinovaně 80kg/ha a na semeno 20-30 kg/ha. Dříve se konopí pěstovalo i kombinovaně, pro semeno a vlákno zároveň. Při silném tlaku plevelů jsou rostliny slabé a výnos neuspokojivý. Zpomalený vývoj je zejména na utužené půdě, při zamokření nebo nedostatku přístupných živin.


Sklizeň je problematická, vláknité vysoké rostliny často ucpávají stroje. Jako opatření je doporučeno zvednutí mláticího stolu. Sklízí se před dozráním všech semen, jinak jsou velké ztráty výdrolem. Pěstování a sklizeň konopí na vlákno je ještě obtížnější a vyžaduje speciální techniku (Dostálek a kol., 2000).


Základní údaje o konopí setém HTS (g) Výsevek (kg/ha) Řádky (cm) Hloubka setí (cm) Výnos (q/ha)
15-25 8-15 40 3-5 6-12
V tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty, někdy se jedná o poměrně široké rozpětí. Konkrétní výsevek je třeba přizpůsobit odrůdě a způsobu pěstování.
(Dostálek a kol., 2000)Literatura  • Dostálek, P. – Michalová, A. – Škeřík, J. – Hutař M. – Mitáček, T.: Netradiční plodiny, bulletin ekologického zemědělství. PRO-BIO Šumperk, 2000.
  • Ježková, E.: Konopí seté (Canabis sativa L.). Biom.cz, 5.3.2002, [1] (http://biom.cz/index.shtml?x=72330)
  • Moudrý, J. – Strašil, Z. Alternativní plodiny. JU ZF České Budějovice, 1996.
Saved in parser cache with key cswiki:pcache:idhash:11148-1!1!0!1!0!1!0!!cs and timestamp 20050527054712