Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Další dotace EU na propagaci zemědělských produktů

02/05/05

Článek : 35206 ; Vydáno : 27.4. 2005 ; Autor : Jav
Komise EU uvolnila v dubnu 2005 ze společných fondů další prostředky na podporu odbytu zemědělských produktů a potravin na trzích třetích zemí prostřednictvím propagačních akcí.

Evropská unie uvolnila letos v dubnu dalších 10,2 mil. EUR na financování deseti národních a mezinárodních programů propagace zemědělských výrobků mimo trhy EU. Tyto prostředky se mají vyčerpat během tří roků. Celková suma financí, které věnovala Komise na programy propagace zemědělských výrobků a potravin v třetích zemích dosáhla od roku 2001 asi 61 mil. EUR. Programy jsou zaměřené na trhy ve východní Evropě, Japonsku, Rusku, Indii, Číně a Severní Americe. Programy podporují hlavně odbyt vína, oliv, olivového oleje, masa a mléčných produktů. Programy budou spolufinancovat zainteresované členské státy, které v minulých třech letech přispěly na jejich realizaci vedle dotací EU celkovou částkou 20,5 mil. EU (v prvním roce 8,6 mil. EUR, ve druhém 4,9 mil. EUR a ve třetím 4,9 mil. EUR). V září 2004 přidaly dalších 5 mil. EUR na 8 programů propagace na trzích mimo EU a 24 mil. EUR na 20 programů propagace uvnitř EU.


Agra Focus, 2005, č. 110, s. 13