Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Stát pokračuje v podpoře vzniku a činnosti odbytových organizací

29/04/05

Tisková zpráva MZe ze dne 4.1.2005

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stát pokračuje v podpoře vzniku a činnosti odbytových organizací

Hlavním cílem tohoto opatření je vytvořit podmínky pro skupiny zemědělských výrobců, aby dosáhly konkurenceschopnosti v podmínkách jednotného trhu EU.


Dne 12. ledna 2005 nabývá účinnosti nové nařízení vlády pod číslem 655/2004 Sb., kterým se stanovují podmínky pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců. Nařízení stanovuje i podmínky pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.


Základní podmínkou pro zařazení do programu je, že půjde o nově založenou organizaci, a to v období od 1. května 2004 do 31. října následujícího kalendářního roku. Dále je nezbytné splnit podmínku roční obchodované produkce v hodnotě nejméně 3 000 000 Kč anebo podmínku nejméně 5 společníků nebo členů skupiny výrobců.


Žádost o poskytnutí dotace za příslušný kalendářní rok podá skupina výrobců Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v období od 1. ledna do 15. února  2006.


Zemědělské komodity vybrané pro podporu jejich společného odbytu jsou následující: včelí produkty, obiloviny, olejniny, brambory, len a konopí pěstované na vlákno, květiny a okrasné dřeviny, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, školkařské výpěstky ovocných dřevin, jatečný skot, jatečná prasata, jatečná drůbež, jatečné ovce a kozy a jateční běžci.


Od r. 1999, kdy začalo Ministerstvo zemědělství podporovat vznik odbytových organizací, do r. 2003 včetně, bylo vyplaceno celkem 120,81 mil. Kč. Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na podporu odbytovým organizacím v roce 2005 částku ve výši 63,3 mil. Kč, z nichž 80 % (cca 50,6 mil. Kč) připadá na prostředky ze společných fondů EU v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova a 20 % (přibližně 12,7 mil. Kč) představuje spolufinancování ze státního rozpočtu.


Martin Severa    
tiskový mluvčí MZe
severam@mze.cz