Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Problém konopí: jak je sklidit?

20/04/05

Konopí je plodina nenáročná na agrotechniku, problémem však zatím je její sklizeň.

Největší potíž s sebou nese to, proč se konopí vlastně pěstuje: jsou to dlouhá a pevná vlákna, ukrytá ve vysokám stonku. Jak tuto hmotu dostupnou technikou sklidit? Různé pokusy využít běžných neupravených sklízecích strojů (lišt, řezaček) skončily většinou totálním zahlcením stroje, namotáním rostlin konopí na pohyblivé (a pak už nepohyblivé) části a úmorným zprovozňováním stroje po ručním vyřezávání konopí z jeho útrob.
Protože tradiční ruční sklizeň konopí, provozovaná ještě před třemi desetiletími při jeho pěstování na jižním Slovensku již nepřichází v úvahu, otevřel se prostor pro hledání nových řešení.
Kdo chce sklízet konopí s tím, že získá také semena (ta nalézají uplatnění v zobech pro drobné ptactvo), musí použít sklízecí mlátičku. Ta by měla pracovat s kosou, zvednutou co nejvýše, aby se snížil velký objem hmoty ze dvou až čtyřmetrových rostlin.
Pro sklizeň konopí pro technické účely bylo při Polním dnu sklizně konopí, který proběhl 11. září v Unhošti na okrese Kladno, představeno několik možností s různými mechanismmy.
Nejjednodušší je „patrové“ sečení konopí kombinací dvou (nebo více) žacích lišt v různých výškách. V Unhošti byl tento způsob demonstrován originálním „hybridem“ dvou žacích kos na postarším Zetoru. Zadní nesená prstová kosa (oživená pro tento účel ze svého odpočinku v kopřivách) byla napojena na pohon od zadního vývodového hřídele traktoru, přední kosa s hydropohonem pak byla upevněna zvenčí na dno lžíce neseného čelního nakladače. To může napadnout opravdu jen českého zemědělského opravíře či mechanizátora ze starší školy, kteří byli zvyklí udělat cokoliv z něčeho jiného. A světe div se, zařízení po doladění hydrauliky fungovalo!
Princip „několikapatrové“ sklizně dotáhl k dokonalosti
inženýr Jürgen Paulitz z Drážďan (SRN), který do Unhoště čeůmí kosu dovezl, na svém dalším zařízení, s nímž se mohli hosté polního dne seznámit alespoň na obrazovce videa: na traktoru MB Truck byly namontovány hned 4 kosy: jedna čelní, dvě boční a jedna zadní. Jejich vertikální odstup je 600 mm, horizontálně je třeba volit po zkušenostech mezi kosami mezeru alespoň 180 cm, aby se rostliny rozkývané předchozí kosou stačily vrátit do své původní vzpřímené polohy. Tuto kombinaci pod označením HMG 4 – 210 vyrobila firma AKE – INNOTECH.
Speciální stroj – sklízecí řezačku na konopí – představil v Unhošti Výzkumný ústav zemědělské techniky. jako základ funkčního modelu pro odzkoušení principů a funkce zařízení posloužila sklízecí řezačka Champion 3000 firmy Kemper. Na žacím a vkládacím ústrojí adaptéru pro sklizeň kukuřice nebylo třeba konstrukčně nic upravovat. Úprava se týkala jen kolového řezacího ústrojí tak, aby byly posečené stonky kráceny na 60 ± 20 cm, což je základní požadavek na podobu sklizeného konopí.
Při zkouškách dosáhl tento stroj v uplynulém roce výkonu 1,2 ha.h-1 při délce nakrácení konopí 60 ± 5 cm.
V Unhošti byla dále představena sklizeň pomocí diskové žací lišty Vicon, balíkování konopí do kulatých balíků a drcení naroseného konopí drtičem kůry z Jihočeských cihelen, což by mohlo vyřešit problém úpravy konopí pro další zpracování v tírně. V současnosti totiž není v Česku kompletní linka na takové zpracování konopí.
Polní den konopí v Unhošti naznačil způsoby, jak by bylo možné vyřešit pěstitelskou „koncovku“ u plodiny, která jako nepotravinářská má šanci i na využití systému podpor shůry. Břetislav Koč
Text k foto:
(1) Konopí vyrostlo v Unhošti veliké, převeliké. Řezačka se za ním ztrácí, ale funkční model z VÚZT si s porostem poradil.

(2)
Inženýr Jürgen Paulitz přivezl z Německa hydraulicky poháněnou žací lištu…
(3)
… kterou v Unhošti připevnili ke lžíci čelního neseného nakladače na traktoru Zetor.


Autor: Břetislav Koč