Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Popis expozice Muzea Šumavy Železná Ruda

18/04/05

Lnářství – jedno z tradičních šumavských řemesel

Len se pěstoval téměř u každé chalupy, vedle trošky zeleniny, hlavně zelí a později brambor. Při sklízení se len vytrhával většinou i s kořínky, aby vlákno bylo co nejdelší. Vytrhaný len se máčel, buď na poli a nebo v tůňce, zatížený kameny, aby neuplaval. Vymáčený len se sušil v pazderně – ve stavení přímo k tomu určeném. Len se rozkládal na rámy a za vysoké teploty sušil. Usušený len se lámal na mědlici, potom se na vochli protahováním vyčesávalo pazdeří. Takto vzniklá lněná koudel se nasazovala na přeslici a kroucením se spřádalo vlákno a navíjelo na vřeteno, nasazené na kolovratu. Z vřetýnek se vlákno na vijáku , čili motovidle převíjelo do přaden. Po vyprání příze a následném usušení se příze navíjela na cívky, které se nasazovaly na tkalcovský stav. Stav se na zimu rozkládal téměř v každé chalupě a když hospodyně později vybělila utkané plátno, šila prádlo z materiálu, který od lněného semínka vznikal v jejích rukách