Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Plochy lnu letos mírně poklesly

20/04/05

Len a konopí patří v našich zemích k tradičním plodinám. V devadesátých letech minulého století však došlo v jejich pěstování k útlumu. Po letech stagnace, díky znovu obnovené podpoře státu a nově zavedené dotaci Evropské unie, se tyto plodiny začínají opět ve větší míře vracet na česká pole. Velký podíl na návratu těchto plodin má i Lnářský svaz České republiky a Agritec, s. r. o., Šumperk.

Význam lnu i konopí znovu roste v souvislosti s programy uvádění půdy do klidu, pěstováním energetických plodin a rostoucí poptávkou trhu po přírodních materiálech. „Odbourání dotací na počátku devadesátých let vedlo v České republice k velkému poklesu osevních ploch přadného lnu. Přestože ještě v roce 1990 byl přadný len pěstován na více než 21 000 hektarech, klesla jeho plocha v roce 1997 na pouhých 2000 hektarů. Od té doby zaznamenáváme pomalý, ale stabilní růst,“ zhodnotil situaci Ing. Prokop Šmirous, CSc., jednatel společnosti Agritec, na Polním dnu lnu a konopí, který se uskutečnil začátkem prázdnin v Šumperku. „V loňském roce se v České republice pěstoval přadný len na ploše zhruba 6000 hektarů. V letošním roce došlo k mírnému poklesu, takže plocha lnu zaujímá asi o 500 hektarů méně ve srovnání s minulým stavem.“ Podobná situace, i když s daleko strmější křivkou růstu, je podle Šmirouse také u konopí. „V letech 1997 a 1998 podpořila pěstování konopí Národní agentura pro zemědělský výzkum. Pěstební plochy tehdy nepřesahovaly několik hektarů. V letošním roce bylo oseto už 150 hektarů, z toho zhruba 110 ha bude určeno pro tírenské zpracování.“
Přes nárůst ploch není Česká republika v produkci konopných i lněných surovin soběstačná a převaha poptávky nad nabídkou se řeší dovozem ze zahraničí. Nejen díky vyššímu zájmu obchodníků, ale i díky dotační politice, se proto dá předpokládat další růst produkce těchto surovin.
Odrůdy lnu a konopí
V České republice je registrováno nebo je zažádáno o registraci na dvacet odrůd přadného lnu a šest olejného lnu. „Nejpěstovanější odrůdou přadného lnu je Jordán, následovaný odrůdami Escalina, Bonet a Viking,“ řekl ve svém příspěvku o odrůdách lnu a konopí Ing. Martin Pavelek, CSc., z oddělení Semenářství a odrůdové skladby luskovin a technických plodin Agritec. Podrobnější výklad věnoval odrůdám, jichž je společnost Agritec udržovatelem nebo jejich udržovatele v České republice zastupuje. Z odrůd přadného lnu to jsou Jitka, Texa, Venica, Viola a Raisa, z odrůd olejného lnu je to Atalante. „Naše společnost také zastupuje udržovatele odrůd konopí setého. Ještě v loňském roce byly povoleny dvě odrůdy: ukrajinská Juso-11 a polská Beniko B. V letošním roce je povolena pouze Beniko, protože na Juso-11 byla navržena restrinkce z důvodu mírného překročení povoleného obsahu tetrahydrokanabinolů (THC). V posledním roce ověřování také máme novou odrůdu konopí Silesia, vyšlechtěnou v polském Instytutu Wlokien Naturalnych Poznaň. U této odrůdy byly pokusy ještě o rok prodlouženy, neboť i ona měla zvýšený obsah THC. Domníváme se však, že k tomuto překročení došlo u obou odrůd výjimečně vlivem atypického ročníku,“ řekl na závěr Pavelek.
Genové zdroje lnu
Součástí polního dne byla i prohlídka pokusných ploch, kde mohli návštěvníci shlédnou šlechtitelské a množitelské programy společnosti Agritec. Přímo v areálu se nachází kolekce genotypů odrůd lnu, u kterých odborníci analyzují DNA a poté je popisují pomocí pasportních a popisných deskriptorů. Kolekce je rozčleněna do tří skupin. Ve skupině X13 se běžně pěstují komerční odrůdy. Těch je kolem tisíce a v Šumperku jich mají zhruba 350. „Dále tu máme materiály označené X12, kde jsou krajové a starší odrůdy, a v poslední skupině X11 jsou linie a šlechtitelský materiál, který byl šlechtěn, ale nikdy se nedostal do podoby odrůdy,“ vysvětlila Ing. Lenka Odstrčilová z oddělení Biologického testování a analytiky Agritec. „V naší společnosti mimo jiné také pracujeme na seznamu doporučených odrůd lnu a hrachu. Se vstupem do Evropské unie se u nás může obchodovat se všemi odrůdami zapsanými v Evropském registru odrůd, kde například jen hrachu je 135 odrůd. Ne všechny jsou však pro naše podmínky vhodné, proto se snažíme zemědělcům pomoci v orientaci mezi odrůdami z hlediska jejich vhodnosti pro naše podmínky,“ řekla na závěr Odstrčilová.
Za zmínku také stojí, že v Šumperku v současnosti řeší výzkumný záměr „Studium a využití biotechnologických a molekulárních metod v geneticko-šlechtitelském výzkumu rodu Pisum a Linum.“ Řešitelem je Agritec Plant Research, s. r. o., dceřinná společnost Agritecu, zabývající se nejen výzkumem a vývojem, ale i poradenskou činností a pořádáním odborných kurzů a vzdělávacích akcí.


Autor: Petr Čupa     Zdroj: Zemědělec