Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

MZe spustilo nový informační portál pro uživatele půdy

11/04/05

Od 1. dubna 2005 dává Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) k dispozici uživatelům půdy novou elektronickou službu, jaká v této podobě dosud není v zemích EU.


Od 1. dubna 2005 dává Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) k dispozici uživatelům půdy novou elektronickou službu, jaká v této podobě dosud není v zemích EU. Informoval o tom dnes mluvčí MZe Martin Severa. Služba podle něj spočívá v on-line přístupu k evidenci půdy dle uživatelských vztahů. Nový portál je k dispozici na adrese https://ilpis.mze.cz/ilpis. Přístup k němu budou mít jen uživatelé registrovaní v evidenci půdy, kterým bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo. K tomu stačí písemně požádat místně příslušnou Zemědělskou agenturu MZe. Na portálu iLPIS bude mít uživatel možnost nahlížet na své půdní bloky či díly, o kterých se mu zobrazí aktuální informace v reálném čase.


„Zemědělci tak získají přístup k podrobným digitalizovaným mapám svých půdních bloků včetně výměr, mají údaje o tom, které jejich pozemky spadají do té či oné kategorie méně příznivých oblastí a tím, jaký mohou mít nárok na příslušnou dotaci. Uživatelé zjistí pomocí portálu, jaká pro ně vyplývají omezení z titulu nitrátové směrnice, chránící vody před vyplavováním dusičnanů, získají informace o hnízdištích chráněných druhů ptáků a o tom, zda mohou nárokovat vratku spotřební daně z tzv. zelené nafty.


Portál samozřejmě umožní také tisknout informativní výpisy o evidovaných údajích,“ popisuje možnosti využití portálu Severa. Uživatel má možnost ihned po nahlášení údajů Zemědělské agentuře sám zkontrolovat, zda má pozemky správně zaevidovány a přímo provádět úpravy. Snižuje se tím byrokracie a papírování. Registrovaný uživatel má možnost na data jen nahlížet. Pokud má zájem s daty dále pracovat na svém počítači, má možnost o tato data písemně požádat na své Zemědělské agentuře. Minimální konfigurace, nutná pro používání nového portálu je: MS Internet Explorer 6.0, rozlišení 1024×768, rychlost připojení 48 kb/s.


Zdroj: Agris, 01.04.2005