Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Choroby konopí

20/04/05

Konopí je další plodinou, jejichž výměra bude s nejvyšší pravděpodobností stoupat, ale přesto se nepředpokládá intenzívní rozšíření. O zřejmých pozitivech a užitečnosti této plodiny pojednávají jiné články, mým úkolem je zmínit se o možných chorobách.

U nás se zatím fytopatologické problémy nevyskytují, to ale neznamená, že je možné podcenit preventivní ochranu. I u konopí platí, že nejlepší preventivní ochranou proti chorobám jsou kvalitně a ve správných termínech prováděné pěstitelské zásahy – od výběru a přípravy pozemku, založení porostu,… až po sklizeň. Vzhledem k výskytu patogenů na našich pozemcích by mohlo být reálné nebezpečí napadení konopí houbami rodu Fusarium. Příznakem může být padání klíčních rostlin, na starších rostlinách se na listech a stoncích objevují rezavě hnědé skvrny, napadené pletivo zasychá. Při napadení kořenů dochází k jejich trouchnivění a následně k vadnutí, zasychání a odumírání rostlin. V hustých porostech, především za déletrvajícího deštivého počasí, může být konopí napadeno plísní šedou (Botrytis cinerea). Houba se může podílet na padání klíčních rostlin, být příčinou odumírání vzešlých rostlin. Již na děložních listech se objevují tmavé skvrny, na napadeném pletivu vyrůstá šedé vzdušné mycelium houby. K oslabení rostlin dochází i při napadení stonků starších rostlin. Příznaky se objevují obvykle v době mezi kvetením a zráním, ve spodní třetině stonku jako světlé, šedavé skvrny, na kterých se tvoří šedý povlak mycelia. Při intenzivním průběhu onemocnění rostlina díky úplnému poškození stonku vadne a odumírá. Napadeny mohou být i květní části, které odumírají. Na konopí parazitují i další houby, které způsobují především různé formy listových skvrnitostí (např. Didymella, Septoria, Ascochyta), u nás ale nemají zatím žádný význam.
Zásadou je ochrany je správný výběr pozemku (nevhodné jsou kamenité a štěrkovité půdy), příprava půdy, vyrovnaná výživa. Ze dvou povolených odrůd je u odrůdy JUSO – 11 deklarována dobrá odolnost vůči Botrytis cinerea a fuzariovému vadnutí. S chemickou ochranou porostů se zatím nepočítá.


Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
AF ČZU v Praze


Autor: Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.     Zdroj: Farmář