Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Bioenergie v nových členských zemích EU – stav a tržní příležitosti

11/04/05

Miroslav Šafařík

Anotace: Článek shrnuje poznatky, které autor získal při návštěvě konference v Lipsku. Ta se konala 9. března v Lipsku. Nosným tématem byly obnovitelné energie v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie.


Konference pod tímto názvem s konala 9. března v Lipsku a jakkoli počet jejích účastníků zdaleka nedosáhl množství na paralelně pořádané konferenci „Transformace energetiky v zemích střední a východní Evropy“, její závěry jsou neméně důležité, zejména pro ty, kteří to s obnovitelnými zdroji myslí vážně a nepovažují tento sektor za „nanoenergetiku“, jak na toto odvětví občas nahlížejí rádoby velcí energetici.


Skutečností je, že se cíle stanovené nejprve v Bílé knize (1997) a posléze dané Směrnicí 2001/77/EC daří plnit zejména díky rozmachu větrné energie, přičemž původní předpoklad byl, že biomasa bude v roce 2010 představovat 68% veškeré výroby obnovitelné energie. Provedená korekce tohoto předpokladu, uvedená ve Sdělení Evropské komise COM(2004)366 uvádí 40% z biomasy. Neplnění původních předpokladů nelze spatřovat pouze v technologických překážkách, ale zejména v ekonomice, resp. Systému podpory, který není ve většině zemí nastaven pro tak logisticky náročné odvětví. Dalším problémem původní EU15 a nyní i EU25 je rozpačitá snaha o revizi společné agrární politiky (CAP), která je v současné podobě obrovskou přítěží rozvoje nejen v oblasti energetického využívání biomasy.


Výše uvedené důvody spolu s dalšími mimo jiné nahrávají faktu, že spoluspalování biomasy s fosilním palivem (uhlím) je spatřováno jako podstatný způsob naplnění stanovených cílů. Od toho se odvíjí i situace v nově přistoupivších zemích.


Příspěvky, tj. národní zprávy jednotlivých zemí (Polsko, ČR, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyško, Estonsko) a celkový evropský přehled jsou k dispozici v databázi CZ Biomu a v případě zájmu mohou být uveřejněny i na jeho webu.Tisk článku; bez obrázků


Poslat článek e-mailemSouvisející články:


Předchozí/následující díl(y):
Datum uveřejnění: 30.3.2005 Poslední změna: 29.3.2005 Počet shlédnutí: 184

Články ze dne: 30.3.2005 Články v kategorii: Ekonomie

Citace tohoto článku:
Miroslav Šafařík: Bioenergie v nových členských zemích EU – stav a tržní příležitosti . Biom.cz, 30.3.2005, http://biom.cz/index.shtml?x=229130