Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Venkov má šanci ovlivnit vlastní budoucnost

11/03/05

Politici se konečně ptají lidí z venkovských oblastí, na co potřebují peníze.

StartFragment  Politici se konečně ptají lidí z venkovských oblastí, na co potřebují peníze. Vylidňování vesnic, nedostatečná podpora malých podniků, mizerná dopravní obslužnost, chybějící informace o nových zemědělských technologiích – to jsou největší problémy venkovských oblastí v Plzeňském kraji. Vyplývá to z požadavků, které předložili zemědělci, zástupci obcí a neziskových organizací během čtvrtečního setkání na krajském úřadě v Plzni.


Parlament slibuje, že jejich hlasy ovlivní přípravu programového dokumentu, který by měl v období let 2007-2013 českému venkovu zajistit až 10 miliard korun ročně z evropských fondů. „Chceme zjistit skutečné potřeby venkovských regionů a podle nich dobře stanovit celorepublikové priority pro čerpání peněz,“ řekl poslanec a předseda podvýboru pro rozvoj venkova Poslanecké sněmovny Jiří Papež (ODS). Národní diskuse o budoucnosti venkova je zlomovou akcí. „Při přípravě priorit pro období 2004-2006 podobná diskuse chyběla. Dokumenty připravovala jednotlivá ministerstva a poslanci je pasivně přijímali. Nyní se můžeme daleko lépe připravit. Jet nejdříve za lidmi a získat od nich zpětnou vazbu,“ vysvětlil Papež smysl setkání, které spolu s jeho podvýborem připravilo krajské hejtmanství a Spolek pro obnovu venkova.


Zástupci venkovských oblastí si od nového přístupu hodně slibují. „Je to velmi dobrý krok. Problémy venkova, ať už jde o podnikání, školství, dopravu nebo zemědělskou výrobu, dosud parlamentem protékaly, poslanci jim nevěnovali větší pozornost,“ podotkl starosta Nečtin na severním Plzeňsku Jiří Křemenák (sdruž. nez.).


„Vesnice postupně ztrácejí optimismus z velké politiky a taková diskuse je pozitivním příslibem. Ale je potřeba, aby se nezasekla a nezbylo z ní jen další bezvýznamné gesto,“ dodal Křemenák. Česká republika získá v roce 2007 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 4 miliardy korun, částka se bude postupně zvyšovat a v roce 2013 by už měla přesáhnout 10 miliard. „Odliv lidí z venkova by mohla zastavit cílená podpora mladých začínajících podnikatelů a zemědělců, pomoc by měla směřovat i k malým podnikům s méně než deseti zaměstnanci,“ slíbil Papež. Podle něj by měli zemědělci uvažovat také o doplňkovém podnikání. Fond podpoří například nákup strojů pro obnovu tradičních venkovských řemesel, ubytovací kapacity u farem, agroturistiku nebo pěstování surovin pro obnovitelné zdroje energie.


Do konce června by měly proběhnout podobné diskuse ve všech regionech ČR, na podzim experti požadavky zpracují a předají orgánům Evropské unie. Definitivní podobu programového dokumentu, který bude podkladem pro čerpání peněz, schválí vláda v roce 2006.


Zdroj: Právo, 11.03.2005