Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Poradenství s dotacemi – žádosti do konce března

07/03/05

Do konce března mohou zemědělské subjekty podávat žádost o dotaci na poradenské služby z dotačního programu 9.F. Podpora poradenství v zemědělství na příslušné zemědělské agentury. Z Dotačního titulu může být uhrazeno až 80 procent nákladů na služby poradce.

StartFragment  Žadatel uzavře smlouvu o poskytnutí poradenské služby v průběhu roku 2005 s akreditovaným poradcem vedeným v Registru poradců ministerstva zemědělství, který složil úspěšně test z danému předmětu dotačního titulu (9Fa až 9Fd) v lednu a v únoru letošního roku. Státem dotované poradenství se zaměřuje na ochranu vod a nitrátovou směrnici, welfare zvířat, na ekologické zemědělství a letos nově i na zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských podniků. Výsledkem práce poradce je audit zemědělského subjektu v dané oblasti. Z něj se zemědělec dozví, jak na tom jeho podnik je s dodržováním platných předpisů a minimálních standardů hospodaření, a poradce zároveň navrhne potřebná opatření. Podle Martina Mistra z Ústavu zemědělských a potravinářských informací může následně tentýž poradce zemědělci pomoci s realizací navržených opatření. Tuto jeho službu však již stát nedotuje. Jak Mistr připomněl, členské státy musí podle nařízení č. 1782/2003 nabízet od roku 2007 zemědělcům poradenské služby. Důvodem je snaha, aby všichni farmáři byli schopni splnit požadavky, které v rámci cross compliance podmiňují vyplácení dotací v reformované společné zemědělské politice. Povinně nabízené poradenství musí minimálně odpovídat rozsahu těchto požadavků. Z toho podle Mistra vychází také naše koncepce zemědělského poradenství a tomu odpovídají i současné dotační tituly. Koncepce se však nesoustřeďuje pouze na splnění standardů, ale bere zároveň v úvahu i rozvoj venkova a také se zabývá otázkou zvyšování konkurenceschopnosti a zlepšení ekonomické síly podniků. Podle koncepce zemědělského poradenství je kontrolním a metodickým orgánem ÚZPI, který vytváří metodiky poradenské práce a kontroluje kvalitu poradenské činnosti poradců zapojených do poradenského systému. Do vytvořené poradenské struktury patří také akreditovaní privátní poradci. Těch by mělo podle Mistra vyjít ze tří již uskutečněných akreditačních kol celkem asi 250. Při akreditaci prokazují poradci odborné znalosti z určitého oboru, který studovali a v němž působí. Pokud se však chtějí zapojit do státem dotovaného poradenství, museli ještě absolvovat příslušné kurzy ukončené zkouškou. Probíhaly od počátku letošního roku a byly zaměřené na znalosti odpovídající požadavkům dotačních titulů. Metodickou podporu a kontrolu činnosti akreditovaných poradců budou zajišťovat regionální pracoviště ÚZPI. Důležitým článkem v poradenském systému jsou krajská informační střediska (KIS). Jedním z jejich důležitých úkolů je třídění informací a jejich adresné směrování na zemědělské subjekty. Budou tak vhodně doplňovat práci privátní poradců v regionu, o kterých budou mít přehled.


Autor: alt