Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Koncepce zemědělského poradenství Ministerstva zemědělství ČR

07/03/05

Zásady pro dotace MZe v roce 2005
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
č.j.: 1820/2005 – 11000
Plné znění
3.2. 2005 12:03

StartFragment  

Postup při podávání žádosti o dotaci na dotační program 9.F.

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 33148 ; Vydáno : 10.2. 2005 ; Autor : Ing Vlasta Holasová
Podpora poradenství v zemědělství – 9.F.a. až 9.F.d.


Postup při podávání žádosti o dotaci z dotačního programu 9.F. Podpora poradenství v zemědělství.  Metodika zpracování protokolu „Minimálních standardů“  9.F.a.–9.F.d.


Žadatel podá žádost o dotaci z dotačního programu 9.F. Podpora poradenství v zemědělství do 31. 3. 2005 v souladu se Zásadami,  kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací  pro rok 2005 na základě § 2 a § 2d  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství č.j.: 1820/2005 – 11000
Žadatel uzavře smlouvu o poskytnutí poradenské služby v průběhu roku 2005 s akreditovaným poradcem vedeným v Registru poradců MZe, který složil úspěšně test z danému předmětu dotačního programu (9.F a.-9.F.d. v únoru 2005), viz adresa   http://www.agroporadenstvi.cz/attachments/Registr_poradcu_PP-web.xls
Poradce najde na adrese www.agroporadenstvi.cz  navigace 9.F vzory protokolů  a další potřebné podklady včetně metodik ke stažení a vytisknutí. Akreditovaný poradce vyplní všechny položky protokolu(ů) a při vyplňování se bude řídit metodickými pokyny.


Pro žadatele, který žádá o podporu z dotačního titulu 9.F.c.(ekologické zemědělství) neni možný souběh s dotačním titulem 9.F.a. nebo 9.F.b. , ale jen dotačním titulem 9.F.d..
Žadatel nejpozději do 14.10.2005 doloží odboru 13020 MZe kompletně vyplněný(é) Protokol(y) a doklad(y) o úhradě nákladů spojených s poradenstvím.
Žadatelé i akreditovaní poradci se mohou v případě nejasností nebo jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování protokolů v rámci dotačního programu 9.F. obrátit na odborníky. Kontakty na  metodiky ÚZPI v krajích a na konzultanty  z výzkumných ústavů MZe a ekologické organizace najdete zde
Protokoly a podklady (metodické výklady) zpracovali konzultanti z výzkumných ústavů MZe a PRO-BIO  Šumperk a metodici ÚZPI v krajích:
9.F.a.  Ochrana vod:  Leština, Linhart,  Jančík, Pizinger, Šetlík
9.F.b.  Chov prasat:  Šabata,  Smítal, Jánský 
           Chov drůbeže:  Pokorný, Strašil, Kozel, Celta
           Chovu skotu: Klement,  Hienl, Kopáček
           Chov koní:  Střelka
           Chov ovcí a koz: Tvrzníková
9.F.c.  Ekologické zemědělství: Trávníček, Urban, Rozsypal,  Dovrtěl
9.F.d.  Optimalizace hospodaření zem. podniku:  Jakobe, Marešová,
                                                                                Mrůzek, Šamsová