Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

BBC News: Místní potraviny jsou často „ekologičtější“ než biopotraviny, říkají vědci

06/03/05

Nakupováním potravin pocházejících z blízkého okolí lidé chrání životní prostředí, vypočítali britští vědci. Naopak dovoz jídla z velkých vzdáleností způsobuje životnímu prostředí vážné škody.

StartFragment  Nakupováním potravin pocházejících z blízkého okolí lidé chrání životní prostředí, vypočítali britští vědci. Naopak dovoz jídla z velkých vzdáleností způsobuje životnímu prostředí vážné škody. Původ potravin z Británie však nestačí, jídlo musí pocházet přímo z vašeho okolí, varuje britské občany BBC News. Vědci uznávají, že nedostatečné označení výrobků v obchodech spotřebitelům výběr těch správných potravin nijak neusnadňuje. „Každý z nás se podílí na politice tím, že jí. Tato základní činnost má dopad na farmy, krajinu a trh s potravinami,“ říká profesor Jules Pretty z britské University of Essex. „Vzdálenosti, které jídlo urazí, mají mnohem horší dopad na životní prostředí, než jsme si kdy mysleli. Je třeba povzbudit místní produkci a spotřebu potravin.“


Profesor Jules Pretty a jeho kolega, Tim Lang z londýnské City University, složitě odhadovali „cenu za poškození životního prostředí“ pro každou etapu procesu produkce potravin. Tato cena odráží například náklady na odstraňování znečištění nebo ztráty ze zisku způsobené erozí půdy. Autoři vypočítali, že pokud by veškeré potraviny, které spotřebujeme, pocházely ze zdroje vzdáleného maximálně 20 kilometrů, environmentální náklady by klesly ze současných více než 2,3 miliard liber na méně než 230 milionů. Roční „ekologická úspora“ by tedy činila 2,1 miliardy liber. Dále dokázali, že i biozemědělství může výrazně napomoci. Pokud by všechny farmy ve Velké Británii hospodařily podle zásad biozemědělství, stát by na environmentálních nákladech ušetřil ročně 1,1 miliard liber.


„Potřebujeme sofistikované politické rozhodnutí,“ říká profesor Pretty. „Mohli bychom tyto náklady na poškození životního prostředí zahrnout do cen potravin, což by na chování lidí vliv mělo. Mohlo by to být efektivní ekonomicky, ze sociálního pohledu jsou tu však určité nedostatky, protože bohatých lidí by se toto opatření dotýkalo mnohem méně.“ Vědci tedy místo toho navrhují mírnější variantu. Spotřebitelé by měli učinit etické rozhodnutí o jídle, které kupují, a supermarkety by měly otevřeně informovat zákazníky, odkud potraviny pocházejí.


Zdroj: Ekolist.cz, 04.03.2005

Zařazeno v AKTUALITY, Výživa