Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Tisková zpráva k ustavující valné hromadě

08/02/05

Dne 8. 2. 2005 se v restauraci Stará myslivna na Konopišti u Benešova konala historicky první ustavující valná hromada Konopářského svazu ČR.Dne 8. 2. 2005 se v restauraci Stará myslivna na Konopišti u Benešova konala historicky první ustavující valná hromada Konopářského svazu ČR.


Účastnilo se jí na 60 aktivních zástupců z řad pěstitelů, zpracovatelů a distributorů výrobků z technického konopí, pracovníci MZe a odborných výzkumných ústavů.


Tímto krokem vznikla nejvýznamnější česká nezisková organizace, složená z aktivních „konopářských“ interesentů a i z některých, dosud existujících, ale málo se projevujících organizací. V programovém prohlášení si Konopářský svaz dal za cíl zastupovat zájmy pěstitelů a zpracovatelů technického konopí, spolupracovat s českou legislativou, ministerstvy, orgány zajišťujícími rozvoj venkova diverzifikací výroby a využíváním podpůrných fondů. Dále podporovat mezinárodní spolupráci, rozšiřovat osvětovou činnost s cílem rozšířit podnikatelskou základnu využíváním nejnovějších vědeckých poznatků na bázi spolupráce s ÚZPI, odbornými výzkumnými ústavy a vysokými školami.


Důraz se kladl v prvé řadě na vybudování materiálně-technické základny, vzorového regionu s dostatečným rozsahem pěstování konopí, zajišťujícího optimální využití technologie jak pro pěstování, tak pro jeho zpracování.


Odborné diskuse k hlavní problematice, tj. technologii pěstování, se zúčastnili i zástupci VÚZT Praha. V ČR se výhledově jedná přibližně o plochu 30 000 ha orné půdy, která by mohla být pro pěstování konopí využita, neboť v současné době naše průmyslové podniky zpracovávají množství dovážených lýkových vláken odpovídající ploše 10 000ha. V návaznosti na toto téma byla otevřena diskuze i k problematice prvotního zpracování konopí s důrazem na nezbytnost realizace konkrétních výzkumných a vývojových úkolů včetně přebrání zahraničních zkušeností. Dosavadní činnost VÚZT v oblasti vývoje technologie sklizně konopí byla v diskusi oceněna. Dva pracovníci VUZT byli také zvoleni do řídících a kontrolních orgánů Svazu. Na jednání byla dále přislíbena podpora MZe.


Cannabis sativa – konopí seté je všestranně využitelná rostlina. Z konopí se dá vyrobit


 až tisíc dobře recyklovatelných výrobků. Dá se využít v energetice, ve stavebnictví, v chemickém, papírenském, textilním a automobilovém průmyslu, v potravinářství, kosmetice, jako krmivo a podestýlka pro zvířata v zemědělství.


 


 


Konopí je alternativa pro zemědělství a rozvoj průmyslu.


 


Je to alternativa pro budoucnost lidstva.


 

Zařazeno v AKTUALITY, Tiskové zprávy