Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Prezentace resortu zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2005

18/02/05

Možnost pro konopí a Konopářský svaz České republiky se prezentovat na zahraničních výstavách…

StartFragment  

V rámci nepřímé podpory exportu organizuje Ministerstvo zemědělství ČR  ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem národní expozice  na vybraných mezinárodních  veletrzích a výstavách v zahraničí. 
Tato forma podpory je vystavovateli hodnocena velice kladně, neboť je pro ně přínosem nejen v podpoře již zavedených a fungujících obchodů v zemích, kde je agrární export realizován, ale i v navázání nových kontaktů, vedoucích k obchodním jednáním a uzavírání kontraktů. Důležitým momentem je i propagace a prezentace firmy a výrobků, zdůraznění a zvýšení prestiže firmy.


Na jednotlivé akce, organizované pod gescí MZe ČR, se přihlašujte na adrese MZe ČR, odbor zahraničního protokolu a propagace, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, fax: 221 812 963 nebo přímo u realizátora veletrhu.  Informace na  tel. č. 221 812 097, 221 812 913 nebo 221 812 471 nebo elektronicky: vacek@mze.cz; vagnerova@mze.cz; okrouhla@mze.cz 


Pro rok  2005  se jedná o účast na těchto akcích:


Internationale Grüne Woche (IGW), Berlín, Německo
Ve dnech 21. –  30. ledna 2005 se uskuteční jubilejní 70. ročník mezinárodní zemědělské, potravinářské a zahradnické výstavy, která patří mezi největší akce tohoto zaměření v Německu. Jde o prezentační a částečně kontraktační výstavu, která se koná každoročně. 


Účast na této akci je vysoce prestižní záležitostí. Dochází zde k řadě setkání nejvyšších představitelů zemědělského sektoru zemí západní, střední a východní Evropy i dalších mimoevropských států. V rámci doprovodného programu proběhne dne 22.1.2005 AGRARFORUM.


MZe ČR již tradičně na této výstavě organizuje národní expozici na ploše 420 m2. České republice se dostalo té cti, že byla vybrána vrcholným managementem Messe Berlin, na doporučení spolkové ministryně pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství SRN Renate Künast, jako spolupořadatel zahajovacího ceremoniálu tohoto prestižního veletrhu v roce 2005.
 
Realizátor: IGC-International Gurman Club spol. s r.o., Jahodnická 20/795, 198 00  Praha 9,  tel.: 281 865 445, 281 863 746,  fax: 266 610 855,  e-mail: igcpraha@mbox.vol.cz


Mezinárodní potravinářský veletrh PRODEXPO, Moskva, Ruská federace
Ve dnech 14. – 18. února 2005 se bude konat mezinárodní potravinářský veletrh PRODEXPO. Oficiální účast na tomto veletrhu je pod gescí MZe ČR organizována opakovaně. Hlavní vystavované artikly pokrývají celou nomenklaturu potravinářství.  Jsou např. chléb a pečivo, cukrovinky, oleje a tuky, maso, mléko a mléčné výrobky, ryby, ovoce a zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, zařízení pro catering, obaly.
Realizátor: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 153 027, fax: 541153 058, e-mail:lchmelov@bvv.cz


Ruská agroprůmyslová výstava, Moskva, Ruská Federace
Ruská agroprůmyslová výstava, nazývaná také „Zlatý podzim“ se uskuteční         7. – 11. října 2005.  Zaměřena je na prezentaci zemědělské a potravinářské techniky, zpracování ovoce a zeleniny, skleníky, hnojiva, biotechnologie, krmiva, vinařství, lesnictví, potravinářské a zemědělské technologie, chov dobytka, ochranu rostlin, rybářství atd.


Realizátor: Dosud nebyl vybrán


* * *


Ve spolupráci se Státním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF), Ve Smečkách 33, 110 00  Praha 1, tel. č. 222 871 635, info@szif.cz se bude MZe ČR prezentovat formou stánku  na následujících  akcích, které jsou plně v gesci SZIF:


POLAGRA – FOOD, Poznaň, Polsko
Ve dnech 21. – 24. září 2005 se bude konat největší polský zemědělský a potravinářský veletrh zaměřený na prezentaci širokého sortimentu potravinářských výrobků, nápojů, potravinářských technologií, zařízení a vybavení restaurací apod. Veletrh je určen pro odbornou i širokou veřejnost. Mezi českými vystavovateli je velmi oblíben. 


ANUGA, Kolín nad Rýnem, Německo
Tento mezinárodní veletrh potravin a nápojů se koná jednou za dva roky. Uskuteční v termínu  8. – 12. října 2005. Určen je pouze pro odbornou veřejnost.  Vystavované výrobky jsou rozděleny do několika sekcí. Jsou to tyto sekce: základní potraviny a lahůdky; speciality; maso uzeniny, zvěřina a drůbež; zmrazené potraviny a zmrzlinové výrobky; mléko a mléčné výrobky; chléb a pečivo; nápoje; technika pro gastronomii a technika  a služby v oblasti obchodu.
 

Zařazeno v AKTUALITY