Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Podporu obnovitelným zdrojům dnes poslanci schválili

27/02/05

Poslanecká sněmovna dnes přijala návrh zákona, který podporuje obnovitelné zdroje energie. Podle něj by měli provozovatelé malých elektráren získat garanci na odběr elektřiny za pevné výkupní ceny po dobu patnácti let. Zatímco s předlohou jsou spokojeni ministr životního prostředí i ekologické sdružení Hnutí Duha, nesouhlasí s ní ODS. Podle jejího názoru bude deformovat tržní prostředí a navíc si vyžádá každoročně osm miliard korun. Předlohu musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

StartFragment  
Na zákon podle vlády čekají soukromí investoři, kteří pomohou státu splnit požadavek Evropské unie vyrábět do roku 2010 z obnovitelných zdrojů, tedy v malých vodních elektrárnách, spalovnách na biomasu a větrných elektrárnách, osm procent veškeré elektřiny. Zatím jsou to asi dvě procenta. Pokud by zákon neprošel, Česko přijde o investice v řádu desítek miliard korun.
Podle vyjádření ministra životního prostředí Libora Ambrozka, zákon povede ke stabilnějšímu podnebí, sníží emise skleníkových plynů. Také dá šanci rozvoji venkova, protože povede k lepšímu využívání půdy a přinese nová pracovní místa. Poukázal však, že ke škodě věci je, že poslanci odsouhlasili pozměňovací návrh hospodářského výboru, a proto ze zákona vypadla podpora výroby tepla.
Investice do malých vodních, větrných elektráren a elektráren na biomasu podporuje pouze Státní fond životního prostředí. Ve chvíli, kdy budou mít majitelé elektráren zajištěných prvních patnáct let provozu, otevřou se jim možnosti čerpat peníze z nestátního sektoru, vysvětlil Ambrozek.
Přestože Hnutí Duha zákon vítá, neměli poslanci vyškrtnout podporu tepla, sdělil Petr Holub z ekologického sdružení. Výroba tepla z obnovitelných zdrojů má podle něj u nás třikrát větší potenciál než čistá elektřina. Soudí, že je nesmyslná dodatečně zařazená podpora velkých vodních elektráren, které už desítky let stojí.
Zpravodaj předlohy Oldřich Vojíř z ODS poznamenal, že energie z alternativních zdrojů není konkurenceschopná. Pokud má stát obnovitelné zdroje podporovat, má se tak podle něj dít přímou dotací na stavbu elektráren ze Státního fondu životního prostředí. Stínový ministr průmyslu a obchodu Martin Říman uvedl, že každou osobu v Česku bude ročně zavedení tohoto zákona stát asi 800 korun navíc.
Podle energetické politiky by měly obnovitelné zdroje v roce 2030 produkovat 19 procent energie. V českých podmínkách je prostor především pro energii z biomasy, která může pomoci vyřešit problém zemědělské půdy ležící ladem. Pěstování energetických plodin dá novou šanci českému zemědělství, které těžko hledá odbyt pro svoji potravinářskou produkci. Rozvoj obnovitelných technologií má dát také příležitost českému strojírenství. Zároveň se má snížit emise oxidu uhličitého. V roce 2010 by se v elektrárnách na biomasu mělo podle ministerstva životního prostředí vyrábět až 40 procent veškeré elektřiny z obnovitelných zdrojů.