Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

PGRLF pomůže zemědělcům s nedostatkem peněz

17/02/05

Nedostatek finančních prostředků, který pociťují zemědělci, by měl pomoci Podpůrný a garanční rolnicý a lesnický fond (PGRLF). Jak totiž dnes informoval mluvčí Fondu Tomáš Vyšohlíd, PGRLF změnil ke dni 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s.

StartFragment  Nedostatek finančních prostředků, který pociťují zemědělci, by měl pomoci Podpůrný a garanční rolnicý a lesnický fond (PGRLF). Jak totiž dnes informoval mluvčí Fondu Tomáš Vyšohlíd, PGRLF změnil ke dni 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s. „Úpraven byl stávající program „Vyrovnání úrokového zatížení“. Nově je k tomuto programu poskytována garance až 50%. Z úvěru je potom možné financovat i nákup pohonných hmot a maziv. Délka úvěru není omezena,“ zdůraznil Vyšohlíd.


PGRLF podle jeho slov umožní klientům, kterým je ještě v současné době poskytována podpora v rámci dotačních titulů Provoz a Překlenovací úvěry pro subjekty LFA, poskytnutí podpor i po prodloužení konečné doby splatnosti. U Provozu je přitom nyní maximální doba splatnosti 30 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy a u Překlenovacích úvěrů pro subjekty LFA je tato doba 12 měsíců. Klienti, kterým banka prodlouží úvěr podporovaný v rámci programů Provoz nebo Překlenovací úvěry pro subjekty LFA, tak mohou požádat o prodloužení výplaty dotace. Úvěr může být však prodloužen nejdéle do 31. 12. 2006.


Koncepčním řešením tohoto problému je vytvoření nového programu PGRLF, a.s., který však musí být schválen Evropskou komisí. Tento proces potrvá několik měsíců, proto s podporou z tohoto programu nelze reálně pro tento rok počítat.


Vyšohlíd dnes také upozornil, že výhledově dojde ke změnám v programu Půda. „Změny povedou hlavně ke zjednodušení schvalovacího procesu a tím tak k urychlení vyřízení žádosti. Věříme, že tím dojde ještě ke zvýšení zájmu o tento program. O všech změnách budeme všechny potencionální zájemce včas informovat,“ konstatoval mluvčí.


K 1. 1. 2005 podepsal PGRLF s bankami, se kterými dlouhodobě spolupracuje, nové smlouvy. Na jejich základě mohou poskytnout úvěry s podporou PGRLF pouze ty finanční instituce, které se ke spolupráci svým podpisem připojily. V tuto chvíli to jsou: ABN AMRO Bank N.V.; ČSOB, a.s.; GE Money Bank, a.s; HVB Bank Czech Republic a.s.; Komerční banka, a.s.; Oberbank AG pobočka Česká republika; Raiffeisenbank a.s.; Volksbank CZ, a.s.; Waldviertler Sparkasse von 1842; Živnostenská banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; ke spolupráci se chystá připojit v nejbližší době Citibank a.s. Nové smluvní vztahy zajistí zejména lepší ochranu klientů PGRLF i bank samotných.


Všechny podrobnosti o změnách a další informace najdou zájemci na http://www.pgrlf.cz.


Zdroj: Agris, 16.02.2005