Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Informační systémy v zemědělství a lesnictví

27/02/05

Česká zemědělská univerzita v Praze společně s partnery Vás zve na XI. ročník mezinárodní konference. Hlavními tématy konference jsou e-Collaboration, Evropská unie – nové možnosti pro české zemědělce a lesníky, Informační a komunikační technologie pro venkovské oblasti, IACS, Bezpečnost potravin a traceabilita, Rozvoj venkova, Elektronické učení pro venkov, Elektronické obchodní systémy v zemědělství a lesnictví a Aplikace pro zemědělství a lesnictví.

StartFragment  


Vážení přátelé a kolegové,


opět se přiblížil další ročník konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví. 11. ročník konference přináší řadu novinek. Jedná se především o změnu místa konání a s tím spojených partnerů. Česká zemědělská univerzita v Praze v současné době nabízí ideální odborné a logistické zázemí pro konání naší konference. Pro uskutečnění konference bylo zvoleno krásné období května. To co se na konferenci nemění je její odborné zaměření na aktuální problematiku. Mezi další témata konference bude patřit například: • Informační a komunikační technologie pro venkovské oblasti

 • Znalostní společnost ve venkovských oblastech

 • Podpora tradičního průmyslu a služeb na venkově

 • Broadband pro všechny

 • Bezpečnost potravin

 • Využití ICT při tvorbě nových pracovních míst na venkově

 • eTourism

 • Elektronické učení pro venkov

 • Evropská unie – nové možnosti pro zemědělce a lesníky nových členských zemí

 • Dva roky po Valencijské deklaraci

 • Elektronické obchodní systémy v zemědělství a lesnictví

 • Aplikace pro zemědělství a lesnictví

Součástí programu bude panelová diskuse na téma evropský venkov po roce 2015


Podrobnosti naleznete v předběžném programu.


Další témata se připravují, vlastní náměty můžete zasílat na e-mail: ipc@pef.czu.cz


Děkujeme Vám za zájem o ISZL a těšíme se na shledanou v květnové Praze.


RNDr. Karel Charvát
předseda programového výboru


Důležité termíny:


Uzávěrka pro podání příspěvků:   31.3.2005
Oznámení o přijmutí příspěvků:   18.4.2005
Uzávěrka zvýhodněné registrace:   25.4.2005
Uzávěrka soutěže AGRIS 2005:   25.4.2005
Konference:   17. a 18.5.2005

Partneři konference:
Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Informační a poradenské centrum PEF ČZU v Praze České centrum pro strategická studia

CSITA Help Service Education

Mediální partner:

Agris
konec tela stranky zacatek zapati stranky
Česká zemědělská univerzita v Praze, Informační a poradenské centrum PEF
e-mail: ipc@pef.czu.cz, tel.: 224 382 280, fax: 224 382 276