Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

ČLENSTVÍ V KONOPÁŘSKÉM SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY

27/02/05

Naším členem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku a zašle ji  klasickou, nebo elektronickou  poštou ve formátu pdf  spolu se základním vstupním členským poplatkem bankovním  převodem. 

fiogf49gjkf0d
ČLENSTVÍ V KONOPÁŘSKÉM SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY
Výzva pro všechny, komu není lhostejná budoucnost. 
 
Naším hlavním cílem je zastupovat a hájit zájmy konopářů a a konopářství v České republice, poskytovat informace o pěstování technického konopí a  jeho následném zpracování a využití.
Pokud Vás naše činnost zajímá a pokud by jste se chtěli aktivně i Vy zapojit a podílet se na osvětové činnosti a  rozvoji konopného  průmyslu, můžete nám všem pomoci vyjádřením podpory našemu svazu. A to minimálně dvěma způsoby, za prvé, členstvím v Konopářském svazu České  republiky,  nebo  finančním příspěvkem. 
Jako členové svazu nám rozšiřováním členské základny pomůžete účinněji  a razantněji komunikovat s příslušnými ministerstvy a státní správou, vyjadřovat naše  postoje a požadavky jak k dění v tomto sektoru, tak i k ekologické  otázce  budoucnosti lidstva a planety.  Svými  finančními prostředky nám pomůžete  při zajišťování přednášek, seminářů a konferencí,  při budování regionálních poradenských a informačních center, při  zřizování stálých konopných expozic, při zajišťování  přípravy a tištění  informačních letáků, zpravodaje KONOINFOONLINE" a jiných  dalších aktivit, o kterých Vás budeme pravidelně informovat na našich stránkách.
V současné době potřebujeme pomoci  zajistit  tisk informačních materiálů o možnostech pěstování a zpracování technického konopí  hlavně pro zemědělce a  dále pak tisk všeobecných  informací pro širokou veřejnost. Potřebujeme finančně pomoci při zajištění a vybudování stálé  expozice, zaměřené na přadné rostliny, len, kopřivu a konopí. Prosíme Vás tedy o pomoc, jak finanční, tak organizační. Bližší informace Vám rádi sdělíme.
 
Naším členem se může stát  každý, kdo si vytiskne a vyplní  níže uvedenou přihlášku

zde kliknout na

PŘIHLÁŠKA ve formátu pdf.

a zašle ji poštou na níže uvedenou adresu:

Informace z přihlášky  slouží výhradně k vnitřní potřebě svazu.
Pro jakékoliv dotazy prosím pište na na svaz@konopi.info, nebo siroka@konopi.info ,
případně volejte na mobil číslo +420 777145787
Marie Široká
předsedkyně
Konopářský svaz České republiky

Konopářský svaz České republiky
Hůrky 43
378 33 Nová Bystřice
Spolu se  zasláním přihlášky  zaplaťte i základní vstupní členský  roční  poplatek  bankovním převodem na níže uvedený  účet:
670100-2212641781/6210
 
Základní roční členský poplatek činí:   u fyzické osoby         2 000.00 Kč ročně  

                                                            

                                                                u právnické osoby   10 000.00 Kč ročně

                                                                

                                                                občanská sdružení, důchodci a  studenti  1000.00 Kč ročně