Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Stát pokračuje v podpoře odbytových organizací

07/01/05

Hlavním cílem podpory je vytvořit podmínky pro skupiny zemědělských výrobců, aby dosáhly konkurenceschopnosti v podmínkách jednotného trhu EU.

StartFragment  Ve středu 12. ledna 2005 nabývá účinnosti nové nařízení vlády č. 655/2004 Sb., kterým se stanovují podmínky pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců. Nařízení stanovuje i podmínky pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.
Základní podmínkou pro zařazení do programu je, že půjde o nově založenou organizaci, a to v období od 1. května 2004 do 31. října 2006. Dále je nezbytné splnit podmínku roční obchodované produkce v hodnotě nejméně 3 000 000 Kč anebo podmínku nejméně 5 společníků nebo členů skupiny výrobců.
Žádost o poskytnutí dotace za příslušný kalendářní rok podá skupina výrobců Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v období od 1. ledna do 15. února 2006.
Zemědělské komodity vybrané pro podporu jejich společného odbytu jsou následující: včelí produkty, obiloviny, olejniny, brambory, len a konopí pěstované na vlákno, květiny a okrasné dřeviny, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, školkařské výpěstky ovocných dřevin, jatečný skot, jatečná prasata, jatečná drůbež, jatečné ovce a kozy a jateční běžci.

Od roku 1999, kdy začalo ministerstvo zemědělství podporovat vznik odbytových organizací, do roku 2003 včetně bylo vyplaceno celkem 120,81 mil. Kč. Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na podporu odbytovým organizacím v roce 2005 částku ve výši 63,3 mil. Kč, z nichž 80 % (asi 50,6 mil. Kč) připadá na prostředky ze společných fondů EU v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova a 20 % (přibližně 12,7 mil. Kč) představuje spolufinancování ze státního rozpočtu.

Zařazeno v AKTUALITY