Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Souhrnná zpráva o plnění Komunikační strategie MZe ČR za 2. pololetí 2004

07/01/05

V souladu s přijatou „Komunikační strategií ministerstva zemědělství ČR pro rok 2004“ uskutečnil odbor komunikace během druhé poloviny tohoto roku následující aktivity:

StartFragment


V souladu s přijatou „Komunikační strategií ministerstva zemědělství ČR pro rok 2004“ uskutečnil odbor komunikace během druhé poloviny tohoto roku následující aktivity, ať již samostatně či ve spolupráci s dalšími útvary MZe nebo se soukromými subjekty:
  • Produkce a odborný dohled nad výrobou 10 informačních a propagačních videopořadů se zemědělskou a potravinářskou tématikou, které se promítaly návštěvníkům na výstavách v tuzemsku i v zahraničí, kde mělo zastoupení MZe. Videopořady byly dále distribuovány zájmovým svazům a školám.


  • Výroba a distribuce širokého spektra propagačních předmětů, distribuovaných při tiskových konferencích, na výstavách, setkáních ministra zemědělství s veřejností apod.


  • MZe mělo přímou účast na veletrzích Země Živitelka České Budějovice a XXVII.  Evropské výstavě králíků, holubů, drůbeže a drobných hlodavců v Praze, v zahraničí se MZe zúčastnilo veletrhů Polagra v Poznani, Ruské zemědělsko-průmyslové výstavě v Moskvě, SIAL v Paříži a Foodapest v Budapešti.


  • Produkce a odborný dohled nad výrobou 2 cyklů televizních pořadů po 8 dílech: první cyklus s názvem „Jak to vzniká“ byl zaměřen na osvětu v oblasti propojení prvovýroby a zpracování tak zvaně „od pole až po vidličku“ u vybraných potravinářských komodit, např. masa, ovoce a zeleniny, mléka. Pořad vysílaný každou neděli od 19.9. do 7.11. v podvečerních hodinách sledovalo na 2. programu veřejnoprávní televize celkem 2,25 mil. diváků po celé ČR. Druhý cyklus pod názvem „On the KlasA Road“ navazuje na předchozí pořad ve stejných intervalech. Poslední dva díly se vysílají počátkem r. 2005. Cyklus má podobný koncept s větším zaměřením na propagaci české produkce, především pak vybraným druhům kvalitních českých potravin prostřednictvím značky kvality Klasa a také procesu jejich zpracování za přísných hygienických podmínek. Výroba cyklu se uskutečňuje ve spolupráci s Marketingovým odborem Státního zemědělského intervenčního fondu.


  • Vydání 18 knižních odborných i šířeji zaměřených  publikací především v českém jazyce, ale i v angličtině a v němčině v příp. Souhrnu Zelené zprávy za r. 2003, vydání 5 jednolistových informačních letáků. Z vydaných publikací stojí za zmínku 3 stěžejní dokumenty – Koncepce resortních politik do r. 2013, a to zemědělská a potravinářská, a Koncepce vodohospodářské politiky do r. 2010.


  • Zveřejnění 42 tiskových zpráv a 5 reakcí na články v tisku


  • Pořádání 4 tiskových konferencí


  • Technická a administrativní příprava Krajských informačních středisek (KIS), které dle plánu Koncepce zemědělského poradenství na roky 2004-2010 spustí svou činnost v 1. pololetí roku 2005. Odbor komunikace na této akci spolupracuje s odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti.


  • Zavedení a široké využití loga MZe (Internetové stránky úřadu, PowerPointové prezentace při tiskových konferencích, seminářích, přednáškách, TV a video pořadech, veškeré publikace vydané MZe, hlavičkové papíry, obálky, nálepky do obálek a další kancelářské potřeby, propagační předměty apod.). 

Zařazeno v AKTUALITY