Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Program Zpracovatel

26/01/05

Cílem Programu je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací.
Tento Program se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze přiznat na pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií.

 

C.2.2. Program Zpracovatel


C.2.2.1. Předmět a účel podpory


Cílem Programu je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací.
Tento Program se nevztahuje na nákupy v rámci privatizace. Podporu rovněž nelze přiznat na pořízení obchodních a družstevních podílů a nákup akcií.
Garance se neposkytují na nákup mobilních strojů a nákup technologie pro výkrm kuřecích brojlerů.


C.2.2.2. Přístup k Programu  • a) Komu je Program určen
    Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří jsou zpracovatelskou organizací ve smyslu části A.1.2.a.aa) nebo odbytovou organizací ve smyslu části A.1.2.a)ab) se zpracovatelskou činností, přitom nemusí splňovat podmínku A.3.3. Žadatel musí splňovat podmínku, že jeho spotřeba tuzemských zemědělských výrobků (dle přílohy) tvoří více než 70% celkových surovinových nákladů.

  • b) Specifická kriteria
    Žadatelé musí navíc splňovat následující podmínky:

    • ba) Žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči svým dodavatelům zemědělských výrobků a v průběhu naplňování podnikatelského záměru, nejpozději však do dvou let ode dne podání žádosti, dosáhne splatnosti závazků vůči těmto dodavatelům ve lhůtě 30 dnů ode dne uskutečnění dodávky, případně ode dne uskutečnění poslední dodávky, která má být předmětem souhrnného vyúčtování,

    • bb) celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude z Fondu poskytnuta Podpora, nesmí překročit částku 50 mil. Kč.

C.2.2.3. Podpory poskytované v rámci Programu


Garance bankovních úvěrů (0 nebo 30%), dotace na úhradu části úroků z úvěrů.


 


 

Kompletní  Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s. (PDF 135kB).
 

 


Zdroj: PGRLF