Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Obnovitelné zdroje

18/01/05

Odkládáním zákona je promarňována příležitost k rychlému získání nových investic, pracovních míst i čistého vzduchu MŽP.

StartFragment  


Většina poslanců [1] včera podpořila návrh poslance Hojdara, předsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, na přerušení projednávání zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE). Hospodářský výbor tak znovu dosáhl odkladu v projednávání [2].


„Postupu Hospodářského výboru nerozumím, o návrhu OZE už několikrát jednal a měl na to dost času. Jasně jsme také poslance varovali, že obstrukcemi promarňují příležitost k rychlému rozvoji produkce čisté energie“, komentoval výsledek dnešního hlasování ministr Ambrozek.


Návrh zákona je prioritou programového prohlášení vlády a zároveň transponuje do našeho právního řádu směrnici č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu. Transpozice měla být provedena již k datu vstupu ČR do EU.


Na poslední verzi návrhu zákona, doporučené Výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, se shodli jak oba předkladatelé (MPO a MŽP), tak Energetický regulační úřad. Návrh podporují také desítky starostů, nevládních organizací a zájmové svazy výrobců energie z obnovitelných zdrojů.


Využívání obnovitelných zdrojů energie má řadu pozitivních efektů. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, omezování emisí skleníkových plynů a snižování závislosti na dovozu fosilních paliv a uranových palivových článků. Decentralizovaná výroba zvyšuje bezpečnost rozvodu elektřiny. Nové moderní technologie – zejména energetické využívání biomasy – přinášejí nová pracovní místa, umožňují využití značné plochy ladem ležící půdy.Poznámky:


[1] Pro vyřazení návrhu zákona o OZE z programu této schůze PS hlasovali přítomní poslanci ODS (s jedinou výjimkou), dále 43 poslanců ČSSD a 16 poslanců KSČM.


[2] Vláda předložila sněmovně návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (tisk 529) 13. 11. 2003. Dne 15. dubna 2004 proběhl k návrhu zákona společný seminář výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a hospodářského výboru. Kromě toho se Hospodářský výbor návrhem dále zabýval ještě čtyřikrát samostatně – na své 30., 33., 36. a 37. schůzi.:
* 26. května 2004 (30. schůze) určil harmonogram společného projednávání s návrhem energetického zákona (tisk 641).
* 9. září 2004 (33. schůze) – dokončil projednávání návrhu energetického zákona. Projednávání návrhu zákona o OZE přerušil.
* 10. listopadu 2004 (36. schůze) – návrh zákona projednal, nepřijal však k němu žádné usnesení.
* 1. prosince 2004 (37. schůze) – projednávání návrhu znovu přerušil a stanovil nový harmonogram dalšího projednávání. Datum dalšího projednávání návrhu zákona stanovil na 26. ledna 2005.
(MŽP ČR) http://www.env.cz/ .


http://www.ekolist.cz
EkoList, 15. 12. 2004