Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb

08/01/05

Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem (42.39 KB)

Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.
30.04.2004 – Sbírka zákonů ČR


Příloha : 248NA59ZEN9vladyKONOPi.pdf [pdf ; 43411 bytů]