Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Ministr věří mladým – zdroj AGROWEB

27/01/05

Jaká je budoucnost českého zemědělství a mají ji v rukou samotní zemědělci nebo někdo jiný? Diskusi na toto téma nabídla konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA), která se při příležitosti její pětileté existence konala druhý lednový pátek na brněnské Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě.

 

„Záleží na nás, jak využijeme příležitostí, které nám společná Evropa nabízí. Velké šance mají právě mladí zemědělci s často novými a netradičními pohledy,“ řekl ministr zemědělství Jaroslav Palas. Loňský rok podle něho dokázal, že čeští zemědělci umí čerpat evropské peníze. „Také údaje Eurostatu potvrzují, že situace v sektoru se výrazně zlepšila. Na nárůstu příjmů o 108 procent se v rozhodující míře projevilo právě čerpání podpor z unie,“ konstatoval ministr.
Určité šance, ale i hrozbu spatřuje prezident SMA Pavel Moulis u naplňování společenské objednávky na produkci veřejných statků, kterou odvětví poskytuje spolu se zajištěním potravin. „Součástí každé objednávky jsou podmínky a termíny dodání a hlavně cena, za kterou se daná služba sjednává. To je pro zemědělce šance, určitou hrozbu ale představuje definování podmínek a velikost objednávky,“ řekl Moulis. Ovlivnit podmínky těchto zakázek by podle něho měly svou profesionální prací stavovské organizace. „Ty by také měly neustále vysvětlovat významnost českého zemědělství veřejnosti,“ vybídl.
Nejen jako producenti potravin, ale také jako zahradníci krajiny by měli být zemědělci vnímáni podle scénáře, ke kterému se přiklání studie Centra pro sociální a ekonomické strategie při Karlově univerzitě. Na brněnské konferenci ji představil ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Dušan Vaněk. Na rozdíl od univerzitního centra, které zdůrazňuje orientaci zemědělství na obnovitelné zdroje energie, na zachování přírody a rozvoj ekologického zemědělství, VÚZE vidí budoucnost nejen v hospodaření šetrném k přírodním zdrojům, ale současně i konkurenceschopném zemědělství se zachováním jeho rozměru. „V mezinárodní soutěži obstojí pouze konkurenceschopné a zároveň ekologicky zodpovědné zemědělství,“ uvedl Vaněk. Jak poznamenal, zvláště od mladých zemědělců se očekává zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Za perspektivní označil ředitel VÚZE ekologické zemědělství. „Unie pro jeho rychlejší rozvoj připravuje odstranění překážek a stimulaci poptávky po ekologických výrobcích. Ekologické zemědělství by se také mělo více integrovat do politiky rozvoje venkova,“ dodal.
Podle ministra Palase je zapotřebí plně využít stále rostoucí nabídku evropských dotací do rozvoje venkova. „Chceme jeho obyvatelům zpřístupnit nové zdroje příjmů, což znamená i podporu služeb, agroturistiky i vytváření přijatelných podmínek pro malé a střední podnikání,“ řekl.


Autor: krl