Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

EK schválila státní pomoc na podporu biopaliv v ČR

18/01/05

Účelem snížení spotřební daně je podpořit využití ekologických paliv, která přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů.

StartFragment  

Brusel 30. června 2004 – Česká republika má v úmyslu snížit spotřební daň uplatňovanou na směs motorové nafty a bionafty. Účelem snížení spotřební daně je podpořit využití ekologických paliv, která přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů. Předpokládané snížení daně by mělo vykompenzovat rozdíl mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (v tomto případě na výrobu směsi motorové nafty a bionafty) a tržní cenou jiných fosilních paliv. Předpokládaná pomoc je omezena jen na pokrytí přídavných nákladů na výrobu uvedené směsi a jde o přísné minimum nezbytné k podpoře ekologických paliv, a proto je v souladu s předpisy EU o veřejné podpoře v ochraně životního prostředí.
[Podkladový text IP/04/836]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/836&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .


info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .


ZEK, Týden, 12. 7. 2004