Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Členové rady

20/01/05

Národní rada poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova

 

Národní rada poradenství pro zemědělství a rozvoj venkova


 
Ředitel odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti MZe – předseda Rady


Ing. Jiří Stehlík


Děkanka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – místopředsedkyně Rady


Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.


Tajemník  Agrární komory ČR – člen předsednictva Rady


Ing. Jan Záhorka

Prorektor pro školní podniky a styk s odbornou veřejností ČZU v Praze

Prof.Ing. Jiří Balík, CSc.


Odborná pracovnice oddělení pro monitoring a hodnocení OP MZe
Ing. Kateřina Bláhová


Ředitel odboru ZA a PÚ MZe Rychnov nad Kněžnou


Ing. Tomáš Diblík, CSc.


Ředitel Obchodní společnosti Pro-Bio s r. o.

Ing. Martin Hutař

Ředitel odboru výživy rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby


Ing. Jan Klír, CSc.


Odborná pracovnice oddělení strategie a politiky HRDP MZe
Ing. Lada Kozlovská


Viceprezident Společnosti mladých agrárníků ČR


Ing. Petr Mareš

Vedoucí oddělení zemědělství a rozvoje venkova Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Jaroslav Martének


Ředitelka odboru rozvoje venkova a ekologie MZe

Ing. Arch. Kamila Matoušková, CSc.


Ředitel odboru vzdělávání a poradenství Ústavu zemědělských a potravinářských informací


Ing. Martin Mistr, PhD.


Pracovnice ústředí Zemědělského svazu ČR

Ing. Veronika Nová, PhD.

Vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství MZe

PhDr. Jaroslava Píchová

Zahraniční tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR

Ing. Michal Pospíšil

Předseda představenstva ZD Krásná Hora a. s.


Ing. Jiří Zelenka

Odborný pracovník oddělení vzdělávání a poradenství MZe  – tajemník Rady

Ing. Aleš Staněk