Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie

10/01/05

http://calla.ecn.cz/atlas/poskytovatele.php

 Tato databáze se pokouší mapovat využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. Najdete zde údaje o malých vodních elektrárnách (tj. do 10 MW instalovaného výkonu), o větrných elektrárnách, o zdrojích spalujících biomasu (nad cca 200 kW výkonu) a bioplyn, o solárních termických systémech, ale i o tepelných čerpadlech.
Systematičtější mapování zatím proběhlo jen v některých regionech, kde můžete obdržet výsledky i v podobě tištěných publikací. Řadu zdrojů bohužel neuvádíme, neboť si to jejich majitelé nepřáli.
Děkujeme za Vaši pomoc při doplňování databáze o další zdroje a při aktualizaci stávajících údajů.