Konopářský svaz České republiky
Technické konopí jako alternativa pro český venkov

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru

20/01/05

Základní informace o společnosti vzdělávacích zařízení škol a školských zařízení

 

Sídlo: Střední zemědělská škola Humpolec, Školní 764, 396 27 Humpolec
Tel.: 565 532 069,  fax: 565 532 205,  E-mail: asociace@pel.czKontaktní adresa: předseda Asociace:   Ing. Jan Kot, ředitel ISŠ, OU a U
                                                             Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
                                   Tel.: 354 430 111, E-mail: kot@iss-cheb.cz


Asociace byla založena na ustavující konferenci dne 4. 12. 2003 v Humpolci po dohodě dvou sdružení – Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol, rybářské školy a školních hospodářství a Sdružení vzdělávacích zařízení se zemědělským, lesnickým, rybářským, potravinářským a gastronomickým zařízením – o vytvoření nové instituce.


Asociace je dobrovolnou, zájmovou, nepolitickou, nevýdělečnou společností vzdělávacích zařízení škol a školských zařízení. Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže i dospělých.


Jejím posláním je mj. chránit zájmy škol a školských zařízení, spolupracovat při vytváření přímého a komplexního řízení zemědělského, lesnického, potravinářského, rybářského školství, školních hospodářství a ostatního odborného školství s ústředními orgány, územně správními celky a dalšími institucemi, operativně se podílet při tvorbě koncepcí odborného školství.