Navigace
HEMP AGENCY
HEMP ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
HEMP IN THE WORLD
HEMP MUSEUM OF THE CZECH REPUBLIC
AKTUALITY
PŘIPRAVUJEME
KONOINFOONLINE
O SVAZU
MOŽNOST ČLENSTVÍ
KONOPÍ SETÉ - CANNABIS SATIVA - L.
PORADENSTVÍ
INFOMATERIÁLY K TISKU
LEGISLATIVA
REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA
ZPRACOVATELSKÁ CENTRA
FOTOGALERIE
FILMY A VIDEA
ODBYTOVÁ ORGANIZACE KSČR
INZERCE
E- SHOP
ODKAZY
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
PRO ČLENY
PROJEKT ZELENÁ PRO ŽIVOT - OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTA V NÍ
PROJEKT ZELENÁ PRO ŽIVOT OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTA V NÍ
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Web informace
Dnes : po - 18.2.2019
Svátek má : Gizela
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


PROJEKT " ČIŘIKÁNÍ"   - PŘIDEJTE SE
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 93044 ; Vydáno : 16.7. 2009 ; Autor : -mš-
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

PROJEKT " ČIŘIKÁNÍ"   - PŘIDEJTE SE

Vyňato z  Projektu  " ČIŘIKÁNÍ" :

" Projekt  "ČIŘIKÁNÍ"   o.s. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA  je zaměřen na ochranu hodnot  naší kulturní krajiny. Snažíme se jí ozdravět, zkrášlit,  vrátit do ní vzácné rostliny a ohrožená zvířata. Každý z nás může věnovat alespoň pár minut tomuto poslání ". 

Zde si můžete stáhnout  Roční zprávu  Projektu  ČIŘIKÁNÍ        -   formát pdf.

koroptev polní

KOROPTEV POLNÍ (Perdix perdix)
slov. Jarabica poľná
něm. Rebhuhn
ang. Grey Partridge (Common Partridge)

Krajina našich předků hostila mnoho koroptví. Tolik, že jich bylo ročně loveno po statisících, a přece těchto ptáků neubývalo. Kohoutci čiřikali snad z každé meze a v brambořištích i jinde pomáhaly skromné koroptvičky sbírat hmyz a semínka plevelů, věrny své rodné hroudě. Přišly však jiné časy a krajinu změnily těžké stroje. Rozbily její terásky, políčka, meze a remízky a pozemky drobných rolníků spojily do velkých lánů, táhnoucích se za obzor. Koroptve strádaly, hynuly a nakonec z většiny míst zmizely. Přestaly se lovit a zákon je pojmenoval „ohrožené“. Tak se staly chráněným druhem, který potřebuje naši pomoc.

koroptev polní - (c) Ivan Mikšík

Popis

Koroptev je zavalitý pták na krátkých nožkách z řádu hrabaví s délkou těla 28-32 cm a hmotností kolem 380 g. Obličej a hrdlo má cihlově červené, tělo svrchu a zepředu světle šedé až bledě modré. Hruď jí zdobí tmavě hnědá podkovovitá skvrna (u kohoutků větší a výraznější, u samic někdy chybí – stejně jako u mláďat). Rezavohnědá skvrnitá křídla jsou krátká a zakulacená. Ocas je rovněž krátký a při letu zřetelně rezavě načervenalý. V přírodě se dožívá v průměru 2-4 roků.

Hlas

Při vyplašení vydávají koroptve rychlé opakované „čiřik-čik-čik-čiřik“. Kohoutci se při obhajování teritoria ozývají jasně odděleným a daleceznějícím „čiřik – čiřik “. Toto tzv. čiřikání koroptvích kohoutků můžeme slyšet za brzkých rán a pozdních večerů od předjaří do léta.

Čiřikání kohoutka si můžete přehrát na webu Českého rozhlasu.

Potrava

V jídelníčku koroptví najdeme převážně traviny, jetel, semena i lístky plevelů a také hmyz, který je důležitý zejména pro koroptví kuřátka. V zimě se často ukrývá potrava koroptví hluboko pod sněhem a koroptve se k ní musí obtížně prohrabávat. Pokud dojde k částečné oblevě a následnému mrznutí, vytvoří se na povrchu sněhu ledový krunýř, přes něhož se koroptve k potravě nedostanou, strádají hladem a houfně hynou.

koroptev polní - (c) Ivan Mikšík

Pohyb

Jde původně o ptáka krátkostébelných stepí, který svůj život tráví výhradně na zemi. Létá jen při potřebě překonání větších vzdáleností (většinou max. stovky metrů) a při vyplašení. Let je krátký, přímý, nízký a hlučný. Střídá se při něm rychlé mávání křídel s klouzavým letem. Hejnko má tendenci odlétat společně jedním směrem. U nás je koroptev vysloveně stálá a největší přesuny od hnízdiště nepřesahují několik kilometrů.

Hnízdění

Hnízdí na zemi v polích a lukách, na mezích, stráních, na okraji polních cest a v ruderálních (zaplevelených) plochách kolem železnice. Hnízdění probíhá 1x ročně v období od konce března do června. Do stébly a listím vystlaného důlku snáší 12-20 olivově zelených nebo hnědavě zbarvených vajíček. Následná inkubace trvá 24-25 dní. Mláďata opouští hnízdo do 24 hodin po vylíhnutí (většinou do 2 hodin) a po 13-14 dnech jsou schopna létat. Rodiče s mláďaty se s oblibou vyhřívají na jarním slunci, k čemuž vyhledávají řídkou vegetaci nebo vyvýšená místa v lučních a polních porostech. Koroptve dospívají ve stáří 4 měsíců.

Chování

Koroptví kohoutek žije s jednou slepičkou ve věrném svazku a společně se starají o svá mláďata. V případě potřeby dokáže sameček samičku při výchově mláďat plně nahradit. Každý pár má vymezeno své teritorium, které kohoutek urputně brání od období tzv. rozštipování hejnek (přelom února a března) až do léta. Začátkem podzimu jsou již vytvořena hejnka (většinou 5-20 jedinců), která spolu přečkávají zimu až do předjaří. Hejnka jsou tvořena rodiči, mláďaty a popř. i nespárovanými jedinci a páry bez mláďat. Chladné noci přečkává hejnko na chráněném místě, kde se koroptve přitulí k sobě v takzvaných dýchánkách. Zahrabávají se i do sněhu a často se sněhem nechají zcela zavát. Koroptev polní je velmi ostražitý pták, jehož není vždy jednoduché spatřit. Když cítí nebezpečí, znehybní nebo rychle odběhne do úkrytu, popř. hlasitě poodletí.

koroptev polní - (c) Ivan Mikšík

Výskyt v ČR

Celoročně v nížinách, pahorkatinách a vrchovinách v podmínkách tzv. kulturní stepi (otevřená zemědělská krajina se střídáním polí, polních cest, mezí a remízků), na loukách a pastvinách vč. vysoko položených horských luk, na okrajích lidských sídel (ruderální plochy a plochy určené pro výstavbu) a na ostatních velkých travnatých plochách (letiště). Vzhledem k nadmořské výšce byl její výskyt u nás zaznamenán nejvýše na Šumavě a v Krkonoších kolem 1000 m n.m. a v Jeseníkách na vrcholu Vysoké Hole v nadmořské výšce 1464 m (Čapek 1995). Hnízdění je známo dokonce z Petrových kamenů ve výšce 1438 m n.m. (Bureš, Václavíková 1996).

Výskyt ve světě

Je rozšířena ve více poddruzích v Evropě (na severu až po střední Skandinávii) a v západní i střední Asii. Historicky se rozšířila ze středoasijských krátkostébelných stepí na odlesněná území, kde člověk začal zemědělsky hospodařit. Uměle byla vysazena např. v Severní Americe a na Novém Zélandě. V původním středoasijském areálu rozšíření se s koroptví můžeme setkat až ve výšce kolem 2000 m n.m. Rozhodně tedy nejde o nížinný druh, jak je někdy zmiňováno.

Stav populace

Současná česká (přesněji česká, moravská a slezská) koroptví populace je roztříštěná, nestabilní, na početním minimu (pod 1,3 % historicky doložitelného maxima), a tedy kriticky ohrožená. V některých místech, zejména v důsledku dostatečné potravní nabídky, úkrytů a bezpečných míst k hnízdění, ale často hlavně díky obětavé práci myslivců, mají místní populace mírně rostoucí tendenci. Na větší rozloze české kulturní stepi jsou však takové podmínky, že koroptve jen těžko přežívají. Druh je izolován v místních populacích, v nichž nejsou na zimu vytvořena početně silná a vitální hejnka. Při horším průběhu zimy jsou pak ztráty způsobené hladem a predátory katastrofální.

graf - dnes přežívá zlomek koroptví populace

Zdroj: NSK, 2007

Příčiny ohrožení v ČR (a dalších zemí EU)

Koroptev polní je ohrožena působením řady faktorů, které ve svém důsledku vedou zejména k nedostatečné potravní nabídce během roku, ztrátě úkrytů a bezpečných míst k hnízdění. Počátek katastrofálního vývoje spadá do 50. let 20. století, kdy nastupuje éra průmyslového zemědělství a s ní spojené scelování drobných políček, rozorání mezí, používání pesticidů, přehnojování půdy a vysoušení krajiny. Stav české krajiny se navzdory optimistickým očekáváním ze začátku 90. let příliš nezlepšil ani v době tržního hospodářství. Velké komerční stavby a dálnice ničí tradiční krajinný ráz naší země, zabírají ohromné rozlohy zemědělské půdy a tvoří migrační bariéry a pasti pro zvířata. Přehled hlavních příčin, které vedly k dnešnímu zoufalému stavu koroptví populace a nadále ohrožují její existenci, je uveden níže. Důležité je si uvědomit, že účinek působení těchto faktorů se často sčítá nebo dokonce násobí.

Faktory ohrožující populaci koroptve polní (Perdix perdix)

 • struktura krajiny (rozlehlé lány orné půdy a absence mezí i polních cest, chybějící živé ploty, křoviny a remízky)
 • způsob obhospodařování (sečení pícnin v období rozmnožování, nesprávný pohyb žacích strojů, rozorávání strnišť před zimou)
 • používání chemie (umělá hnojiva v nesprávném množství a pesticidy)
 • urbanizace krajiny (dopravní, obchodní, průmyslové aj. stavby – zabírání a fragmentace volné krajiny)
 • druh a intenzita predace (nekontrolovatelně přemnožení predátoři nižšího řádu, přemnožená divoká prasata, toulavé kočky a nehlídaní psi)
 • průběh počasí během roku (vlhkost a chlad v období vyvádění mláďat, v zimním období potrava pod ledovou krustou)
 • další vlivy: rušení při hnízdění a během zimy, aj.

Dnešní stav ochrany a podpory

Koroptev polní patří podle zákona č. 114/1992 Sb. (v platném znění) a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených druhů. Ministerstvo zemědělství poskytuje příspěvky na vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců koroptve polní, na jejich komorování přes zimu a na pořízení nebo výrobu i umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve. Další podpora ministerstva spočívá v příspěvcích na nepřímá opatření pro drobnou zvěř.

Naděje pro koroptev

O tom, že si koroptev nejen zaslouží naši pozornost, ale má také smysl podporovat zvyšování jejích stavů, pojednává následující stručný výčet důvodů.

 • Záchrana koroptve je naše etická povinnost, protože člověk by měl napravovat své chyby a umožňovat zvířatům žít ve společně obývané krajině.
 • Koroptví populace je kriticky ohrožená a bez naší podpory je její budoucnost nejistá.
 • Protože koroptev bývala nejpočetnější lovnou zvěří, máme o ní přesné archivní údaje od poloviny 19. století.
 • Vytváření příznivých podmínek pro koroptev polní vede k ekologicky stabilní a zdravé kulturní krajině, kterou potřebuje i člověk a jiné druhy živočichů (deštníkový efekt).
 • Koroptev je poměrně nenáročná, dobře se rozmnožuje a především díky myslivcům máme četné zkušenosti s jejím chovem, vypouštěním, komorováním a ochranou v přirozeném prostředí.
 • Koroptví kuřátka se nechají snadno adoptovat svobodným kohoutkem (tzv. celibátník), celým párem nebo dokonce kvočnou.
 • O koroptve se dá dobře pečovat ve volné přírodě, neboť mají malá teritoria a příliš se nevzdalují od místa, kde se narodily (nebo byly vypuštěny).
 • Koroptve významně pomáhají zemědělcům omezovat škodlivý hmyz. Zajímavost: Údajně jde o jediného predátora mandelinky bramborové.

LITERATURA:

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 1985-1989 (K. Šťastný, V. Bejček, K. Hudec, 1997)
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001 – 2003 (K. Šťastný, V. Bejček, K. Hudec, 2006)
Atlas zimního rozšíření ptáků v ČR 1982-1985 (V. Bejček, K. Šťastný, K. Hudec, 1995)
Encyklopedie myslivosti (J. Červený a kol., 2004)
Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů (P. Pecina, ilustrace A. Čepická, 1987)
Kapesní atlas – Ptáci (J. Nicolai, D. Singer, K. Wothe, 1984, překlad 2002)
Koroptev polní – pozorování v letech 2000-2004 (NSK, 2007)
Průvodce přírodou – Stopy (M. Bouchner, ilustrace M. Váňa, 1997)
Fauna ČR: Ptáci. Díl 2/I (K. Hudec, K. Šťastný a kol., ilustrace D. Bárta, 2005)
Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého Východu (K. Mullarney, L. Svensson, D. Zetterström, P. J. Grant, 1999, překlad 2004)
Z ptačí říše (J. Spirhanzl Duriš, ilustrace K. Hísek, aktualizace M. Nevrlý, 1987)
Zvířata celého světa: Bažanti a ostatní hrabaví (J. Felix, ilustrace D. Černá, 1980)

Více informací najdete  na stránkách     http://www.koroptvicky.cz/

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Dnešní články

STAVBY A ZATEPLOVÁNÍ BUDOV V ČR STÁLE OHROŽUJÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO RORÝSE OBECNÉHO

 

The shocking video, which allegedly demonstrates rampant animal abuse and suffering from inside Central Valley Meat Co., has led the the U.S. Department of Agriculture to shut down the slaughterhouse which was a major supplier of their National School Lunch Program and In-N-Out Burger.">Shocking undercover video captures inhumane butchering of cattle at slaughterhouse for US burger chain

TYTO FOTKY BOJE O STROMY NA ŠUMAVĚ OBLETĚLY CELÝ SVĚT

NOVÉ POSTAVENÍ PRÁV ZVÍŘAT
ANKETA  STATEČNÉ PSÍ SRDCE
PES MÁ PRÁVO SE BRÁNIT

V PRAZE SE OD DUBNA DO  SRPNA  V BLÍZKOSTI HNÍZD RORÝSŮ ZASTAVÍ ZATEPLOVACÍ PRÁCE.

ODKAZY NA ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU ZVÍŘAT
PROJEKT " ČIŘIKÁNÍ"   - PŘIDEJTE SE
ZVÍŘE NENÍ VĚC  -  PETICE

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 60 Zobrazit následující
HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA

HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR

APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEK TRAWA

SPOLEK TRAWA
SDRUŽENÍ PRO BIOMASU

SDRUŽENÍ PRO BIOMASU
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR

INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR
INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU

INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU
PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY

PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY
RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ

RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ
ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích

ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko
Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie

Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR

SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ
ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim
CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.

CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.
SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.

SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.
PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU
KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ

IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ
KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE

KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE
KONOPNÉ POTRAVINY

KONOPNÉ POTRAVINY
BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE

BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE
BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA

BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA
CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE

CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE
HEMP VALLEY BERR  NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ

HEMP VALLEY BERR NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ
ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA

ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA
KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM

KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM
INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA

INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA
PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ

PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ
ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ

ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY

INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY
VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody

Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody
PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE

PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE

PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE
ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT

ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT

PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT
ADOPCE CHRTŮ

ADOPCE CHRTŮ
Karbofuran stále zabíjí">KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!

KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!
PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ

VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ
STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ
Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.

Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.
EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE

EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE
KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ

KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY

STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY