Navigace
HEMP AGENCY
HEMP ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
HEMP IN THE WORLD
HEMP MUSEUM OF THE CZECH REPUBLIC
AKTUALITY
PŘIPRAVUJEME
KONOINFOONLINE
O SVAZU
MOŽNOST ČLENSTVÍ
KONOPÍ SETÉ - CANNABIS SATIVA - L.
PORADENSTVÍ
INFOMATERIÁLY K TISKU
LEGISLATIVA
Mezinárodní smlouvy
Právní normy EU
Zákony
Vládní nařízení
Vyhlášky ministerstev
Články z legislativy
REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA
ZPRACOVATELSKÁ CENTRA
FOTOGALERIE
FILMY A VIDEA
ODBYTOVÁ ORGANIZACE KSČR
INZERCE
E- SHOP
ODKAZY
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
PRO ČLENY
PROJEKT ZELENÁ PRO ŽIVOT - OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTA V NÍ
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Web informace
Dnes : ne - 13.10.2019
Svátek má : Renáta
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


METODIKA MĚŘENÍ THC

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 127650 ; Vydáno : 4.8. 2013 ; Autor : -mš-
fiogf49gjkf0d

METODIKA MĚŘENÍ THC

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost ze dne 7. března 2013. 

Žádost:

Evropská metodika měření THC v konopí v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009 (analogická původní metodice v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999) formuluje na dvou stranách přesný metodický postup měření THC v rostlině konopí. Z odpovědi UKZUZ vyplynulo, že vzhledem k tomu, že na konopí nelze v ČR žádat dotace, je u pěstitelů konopí na ploše do 100m2/občana ke zpracování konopí k vědeckovýzkumným (pokusnickým) účelům, které se nemusí hlásit úřadům a neexistují na to žádné formuláře (viz § 5, odst. 5 a § 29 zákona o návykových látkách) měřen obsah THC v konopí Policií ČR. Nad 100m2/občana pěstitelské plochy pak kontrolu provádí Celní správapravděpodobně dle výše uvedené evropské metodiky. Sdělte nám proto a)přesný metodický postup policejního měření THC v konopí (zašlete prosím kopii) a uveďte číslo evropské metodiky měření THC policejními orgány po vstupu ČR do EU 1.5. 2004, rovněž tak uveďte, b)zda se tato metodika od roku 2004 do roku 2013 změnila (zašlete prosím kopie, pokud došlo ke změně a uveďte legislativní číslo změněné metodiky).

Odpověď:

K Vašemu dotazu sděluji, že neexistuje žádný závazný právní předpis, který by definoval jak je pracoviště povinno postupovat při analýze konopí. Používaná metodika vychází z metodiky EU o stanovení delta-9-THC, je modifikována tak, aby bylo možné její co nejširší použití (nejen na celé rostliny, ale i na rostlinné fragmenty, drtě, extrakty apod.). U předložených rostlin je zjištěna jejich hmotnost (vážením) jako celku. Potom jsou listové části rostlin a jejich květenství odděleny, rozmělněny, prosítovany sítem č. 2. Část vzorku, která neprojde sítem je přidána ke stonkům. Prosítovaný vzorek (část pod sítem) je zvážen a homogenizován. Z homogenizovaného vzorku je odebrané definované množství, které je analyzováno pomocí plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID). Na základě výsledku procentuálního obsahu delta-9-THC v homogenizovaném vzorku je vypočítán celkový obsah této látky ve vzorku získané homogenizací listové části. Tato hodnota je následně přepočítaná na celkovou hmotnost rostliny s tím, že u hmotnosti stonku a zbytků hrubších částí oddělených sítováním, které jsou ale součástí celkové hmotnosti rostliny, je ale obsah delta-9-THC pro tento přepočet považován za nulový. Tímto způsobem je stanovená hodnota nižší než reálná protože obsah THC je ve stoncích vždy větší než nulový, ale tento podíl delta-9-THC není do stanovení zahrnut. Metodika se v letech 2004-2013 nijak zásadně neměnila.

Žádost:

Odrůdy konopí, které je zakázáno pěstovat, byly pro účely trestního zákoníku § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. definovány v Příloze I., bodu A.1 Nařízením vlády č. 455/2009 Sb. ve znění do 4. 1. 2012. Takovými rostlinami konopí jsou ty, které „obsahují více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny.“Sdělte, a)zda pracoviště OKTE do roku 2012 provádělo měření THC v konopí z reprezentativních vzorků celého rozemletého množství rostliny konopí včetně kořene, stonků, listí a vrcholíků a b) zda toto měření THC prováděla po vysušení konopí nebo bez vysušení a c)jaká legislativně označená metodika měření THC v konopí k tomuto byla přijata a tuto nám zašlete včetně d) metodiky v souvislosti se změnou výše uvedeného nařízení vlády od roku 2012 a dramaticky odlišnou definicí zakázaných odrůd konopí, viz vládní nařízení č. 3/2012 Sb. v Příloze I., bodu A.1.

Odpověď:

Jak je uvedeno výše, do roku 2012, stejně jako v současnosti, se obsah delta-9-THC ve stoncích a kořenech nestanovuje, pro účely stanovení se obsah delta-9-THC v těchto částech rostliny považuje za nulový (ale reálně není). Při stanovení procentuálního podílu delta-9-THC v celé rostlině se započítává pouze hmotnost oddělených stonků (nadzemní část), hmotnost kořenů se vůbec neuvažuje. Proto je takto stanovený podíl delta-9-THC nižší než reálný (v pachatelův prospěch). Měření se provádí výhradně na vysušených vzorcích. Požadovaná metodika viz výše. Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen OKTE KŘP Jmk), jako znalecké pracoviště není věcně příslušné řešit právní otázky, legislativní změny nevyžadují změnu metodiky stanovení obsahu delta-9-THC v rostlinách.


 

Žádost:

Zákon o návykových látkách v § 2, písm. f) používá 3 zcela odlišné definice konopí, tedy také způsobu měření THC, kdy definuje rostlinu konopí a)jako kvetoucí vrcholík, b)plodonosný vrcholík a c)celou nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík. Sdělte, na základě jakého legislativního opatření je Policií ČR použita přiměření THC v konopí a)definice k měření THC dle trestního zákoníku, b)kdy podle zákona o návykových látkách a c) která ze tří definic konopí dle ZoNL je – a na základě jaké legislativní úpravy – platná pro měření THC v konopí policisty OKTE.

Odpověď:

OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky. Současná legislativní úprava nevyžaduje rozlišovat, zda je vedeno trestní řízení podle ustanovení trestního zákoníku, nebo podle zákona o návykových látkách.


 

Žádost:

Zákon o návykových látkách v § 15, písm. f) zakazuje bez povolení „získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis)“, čili tzv. výrobu drog z konopí. Při vědomí § 5, odst. 5a § 29 zákona o návykových látkách nám prosím sdělte přesný technický postup, na základě kterého občané i Policie ČR poznají, že došlo k porušení § 15, písm. f) ZoNL a jsou tedy neoprávněně vyráběny konopné drogy a tento technický předpis nebo metodický postup nám prosím zašlete.

Odpověď:

OKTE KŘP Jmk, jako znalecké pracoviště, není gesčně příslušné řešit právní otázky.

Zdroj:   http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx

 

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Ministerstvo zemědělství ČR  schválilo a zveřejnilo  Zásady pro poskytování národních dotací  v roce 2019

">

DOTACE ROK 2019

Zákon 167/1998 Sb. o návykových látkách

">ZÁKON 167/1998 Sb. ZE DNE 11. ČERVNA 1998 O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ 
V prosinci vybere Státní ústav pro kontrolu léčiv jediného pěstitele v Česku, který bude do lékáren dodávat léčebné konopí.

">

HLEDÁ SE PĚSTITEL KONOPÍ V ČESKU. ZÍSKÁ PRÁVO DODÁVAT DO LÉKÁREN.

METODIKA MĚŘENÍ THC

MĚŘENÍ THC INFORMACE  GŘC PRAHA 2013

LÉČEBNÉ KONOPÍ BY MĚLO BÝT V LÉKÁRNÁCH OD ZÁŘÍ, VYHLÁŠKA JE NA SVĚTĚ

MARIHUANA BUDE NA PŘEDPIS
KONOPÍ VYPĚSTOVANÉ V ČESKU SI PACIENTI KOUPÍ NEJDŘÍV V ROCE 2014
Konopný léčitel promluvil

">MARIHUANA DO LÉKÁREN
Předpis č. 167/1998 Sb.">Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 60 Zobrazit následující
HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA

HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR

APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEK TRAWA

SPOLEK TRAWA
SDRUŽENÍ PRO BIOMASU

SDRUŽENÍ PRO BIOMASU
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR

INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR
INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU

INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU
PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY

PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY
RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ

RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ
ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích

ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko
Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie

Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR

SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ
ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim
CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.

CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.
SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.

SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.
PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU
KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ

IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ
KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE

KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE
KONOPNÉ POTRAVINY

KONOPNÉ POTRAVINY
BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE

BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE
BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA

BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA
CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE

CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE
HEMP VALLEY BERR  NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ

HEMP VALLEY BERR NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ
ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA

ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA
KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM

KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM
INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA

INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA
PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ

PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ
ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ

ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY

INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY
VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody

Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody
PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE

PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE

PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE
ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT

ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT

PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT
ADOPCE CHRTŮ

ADOPCE CHRTŮ
Karbofuran stále zabíjí">KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!

KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!
PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ

VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ
STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ
Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.

Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.
EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE

EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE
KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ

KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY

STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY