Navigace
HEMP AGENCY
HEMP ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC
HEMP IN THE WORLD
HEMP MUSEUM OF THE CZECH REPUBLIC
AKTUALITY
PŘIPRAVUJEME
KONOINFOONLINE
O SVAZU
MOŽNOST ČLENSTVÍ
KONOPÍ SETÉ - CANNABIS SATIVA - L.
PORADENSTVÍ
INFOMATERIÁLY K TISKU
LEGISLATIVA
REGIONÁLNÍ PORADENSKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA
ZPRACOVATELSKÁ CENTRA
FOTOGALERIE
FILMY A VIDEA
ODBYTOVÁ ORGANIZACE KSČR
INZERCE
E- SHOP
Partnerské e-shopy
Katalog
Konopné vážené zboží
Konopné potraviny, sladkosti a olej
Konopné nápoje
Konopná zdravotní kosmetika
Konopný textil a oděvy
Konopné tašky, batohy a doplňky
Konopná obuv
Konopné šňůry, provazy a lana
Konopné laky
Konopné stavební izolační materiály
Konopné brikety
Hliněné omítky a cihly
Ostatní - přírodní keramika s konopnými motivy
Jak nakupovat
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Kontakt
ODKAZY
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
PRO ČLENY
PROJEKT ZELENÁ PRO ŽIVOT - OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTA V NÍ
ARCHIV
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Web informace
Dnes : čt - 14.11.2019
Svátek má : Sáva
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


TEPELNÁ IZOLACE Z  TECHNICKÉHO KONOPÍ

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 112688 ; Vydáno : 27.7. 2011 ; Autor : -mš-
fiogf49gjkf0d

TEPELNÁ IZOLACE Z  TECHNICKÉHO KONOPÍ

 

Tepelná izolace z technického konopí
pohled z hlediska stavební fyziky

Zájem o zdravý životní styl vede stále více k používání přírodních stavebních materiálů. Vzhledem ke svým vlastnostem se proto ve větší míře opět začíná používat tepelná izolace z technického konopí.


Ve stavebnictví se využívá velké množství stavebních materiálů s vynikajícími vlastnostmi. Jejich výroba však má přímé či nepřímé dopady na životní prostředí, stejně jako výrobky z nich samy o sobě. Například k vytvoření vláken pro minerální izolace je zapotřebí taveniny z kamene o teplotě 1600 °C; pro porovnání: konopné rohože se tepelně stabilizují při teplotě 150 až 160 °C. Dalším porovnáním může být množství výrobních emisí při zpracování ropných produktů pro výrobu syntetických materiálů oproti voňavé práci při sušení a „lámání" rostlinných surovin.
Materiály rostlinného původu nejsou na stavbách žádnou novinkou, spíše naopak. V minulosti se používaly mnohem častěji, protože byly snadno dostupné a levné. Není divu, že mnohé z nich prožívají v současnosti velký návrat. Konopí má v Evropě již tisíciletou tradici. Výhodou konopí je jeho krátké vegetační období - v některých oblastech lze konopí sklízet až dvakrát do roka. Pro technické účely se využívá konopí seté, z kterého se vyrábí stavební izolace.
Pro využití materiálů ve stavebnictví jsou nejdůležitější jejich mechanické a stavebně-fyzikální vlastnosti a zpracovatelnost. U tepelných izolací pochopitelně také jejich tepelnětechnické vlastnosti.


Dokončená montáž skeletu dřevostavby a montáž skladby střešního pláště s difuzně otevřenou pojistnou fólií ve Vonoklasech u Prahy

Mechanické vlastnosti
Konopné izolace jsou díky houževnatosti konopného vlákna dostatečně pružné, po krátkodobém stlačení se navrátí do svého původního tvaru. Tuto vlastnost oceníme zejména při montáži, kdy se nelze vyvarovat zmáčknutí rohoží při vkládání mezi konstrukční prvky. Zároveň si dlouhodobě udržují svůj tvar, takže nedochází k jejich sesedánía nevznikají nežádoucí dutiny v místech, kde měla být izolace.
U zatížitelných izolací je důležitá jejich pevnost (na té závisí míra stlačení při dlouhodobém zatížení) a dynamická tuhost, na které závisí akustický útlum.
Při laboratorním stanovení mechanických vlastností byla u desek o objemové hmotnosti 112 kg/m³ zjištěna hodnota napětí při 10% deformaci 36,9 kPa a dynamická tuhost 20,8 MPa/m.Tyto hodnoty deklarují, že konopné desky o objemové hmotnosti přes 100 kg/m³ jsou velmi dobře využitelné do lehkých i těžkých plovoucích podlahových konstrukcí.
Pro srovnání: izolace z minerální vlny Orsil N má napětí při 10% deformaci 15 kPa a Orsil T-P 40 kPa. (Výsledky laboratorního zkoumání na VUT Brno poskytl Ing. Jiří Zach).

Tepelná vodivost
Nejdůležitější vlastností tepelné izolace je její tepelná vodivost, respektive součinitel tepelné vodivosti. Tento parametr se u různých materiálů liší. Kdyžjím podělíme tloušťku izolantu, zjistíme dílčí tepelný odpor izolační vrstvy. Můžeme tedy volit různé materiály a výsledný tepelný odpor ovlivňovat jejich tloušťkou. Převrácená hodnota je dnes uváděný součinitel prostupu tepla (U), který má být podle současné normy například u stěny v lehké konstrukci 0,3 W/(m².K). Normou doporučená hodnota je 0,2 W/(m².K). Pokud například budeme chtít splnit podmínky nového dotačního programu Zelená úsporám a postavit si nízkoenergetický dům, pak by to měla být hodnota ještě nižší, pro pasivní domy dokonce nižší než 0,15 W/(m².K). Celkový návrh a posouzení je ovšem mnohem složitější a záleží na mnoha dalších aspektech.
Součinitel tepelné vodivosti (λ) se u izolantů pohybuje mezi 0,02 až 0,05 W/(m.K) a výše, přičemž platí pravidlo - čím nižší je, tím lépe. Nejlépe jsou na tom polyuretanové izolace s hodnotou λ = 0,02 W/(m.K), trochu hůře extrudované a expandované (běžné) polystyreny s hodnotou λ = 0,038 až 0,043 W/(m.K). U kvalitní minerální izolace se součinitel tepelné vodivosti pohybuje mezi 0,036 až 0,043 W/(m.K). Konopná izolace disponuje součinitelem tepelné vodivosti od 0,040 až 0,042 W/(m.K), což ji řadí mezi nejlepší běžné izolanty.

Tepelná akumulace a měrné teplo
Detailní pohled na zabudovanou konopnou izolaci v konstrukci šikmé střechy
Tepelná akumulace je schopnost materiálu přijímat, zadržovat a postupně vydávat teplo či naopak. Nejlépe tuto vlastnost vystihneme pomocí tepelné kapacity, respektive její poměrné části vztažené na jednotku objemu. Hodnota měrné tepelné kapacity vyjadřuje, kolik tepla přijme 1 kg hmoty, aby se jeho teplota zvýšila o 1 K. Jednotkou měrné tepelné kapacity (c) je J/(K. kg). Množství tepla je tady dáno vztahem

Q = c.m.DT

Jestliže konopné izolace mají hodnotu c = 1 600 J/(K.kg), znamená to, že kilogram této izolace pojme 1 600 J při rozdílu teplot o 1 K.
V praxi to znamená, že pokud dojde ke zvýšení teploty uvnitř domu, materiály zde přijímají teplo. To platí i naopak - při poklesu teploty teplo vydávají. Tím způsobují určitou setrvačnost neboli zpoždění nárůstu či poklesu teplot při změnách vyvolaných zvenčí, což je vlastnost velmi příznivá. Při měrné hmotnosti m = 35 kg/m³ přijme 1 m³ izolačního materiálu z konopí teplo Q = 56 kJ. Minerální izolace, které mají hodnotu c = 840 J/(K.kg), přijmou při měrné hmotnosti m = 40 kg/m³ teplo Q = 33,6 kJ.
Při porovnání těchto materiálů zjistíme, že konopné izolace přijmou téměř dvojnásobné množství tepla, čímž dvakrát tak efektivněji ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru, což hraje významnou roli zejména u lehkých dřevostaveb.

Difuze vzdušné vlhkosti
Jedním z největších nepřátel lehkých konstrukcí a tepelných izolací obecně je vlhkost. Obvodová konstrukce čelí vyrovnávání vnitřní stabilní teploty a relativní vlhkosti se značně rozdílnými hodnotami v exteriéru v průběhu roku. Vlhkost vniká do konstrukce zejména díky difuzi vodních par a vlhkostnímu toku netěsnostmi vzduchotěsné vrstvy.
Principem správného návrhu skladby obvodové konstrukce je omezení difuzního toku konstrukcí do takové míry, aby bylo zabráněno zvýšené koncentraci vzdušné vlhkosti a vzniku kondenzace uvnitř konstrukce. Znamená to, že ze strany interiéru musí být vytvořena nepropustná vrstva, která omezí difuzi na minimální přijatelnou mez. Tou je buď parobrzda, nebo parozábrana. Směrem k exteriéru musejí být dále vrstvy skládány od nejméně k nejvíce difuzně otevřeným.
Vysoká difuzní propustnost pro izolaci znamená, žeje prodyšná a snadno odvádí a odvětrává vlhkost. Faktor difuzního odporu konopné izolace je μ = 1,9, což je parametr velmi propustného materiálu.
Pro srovnání: minerální izolace má hodnoty obdobné, avšak polystyren má μ = 20 až 30.

Redistribuce vlhkosti
Kromě vysoké difuzní propustnosti je konopná izolace také schopná redistribuovat vlhkost. Obecně je to schopnost materiálu vyrovnávat se a předávat vlhkost celým svým objemem, tedy jakási vlhkostní vodivost. Díky ní nevzniká lokální koncentrace vlhkosti. Vlhkost je materiálem předávána (distribuována) do celého objemu, čímž je vytvořena násobně větší plocha povrchu pro snadné odvětrání. Konopná izolace je schopná pojmout a vyrovnat se s velkým množstvím vlhkosti. Objemová vlhkost může narůst až na 20%, aniž by byla snížena účinnost izolačních schopností.
Správná funkce skladby není tedy závislá pouze na difuzi vzdušné vlhkosti, ale výrazně k ní přispívá právě schopnost přenosu vlhkosti organickými vlákny. Účinně tak brání lokálnímu zavodnění a chrání zejména dřevěné konstrukční prvky před zvýšenou lokální vlhkostí a následnou degradací.
Pro srovnání: u minerální izolace dochází ke ztrátě tepelněizolačních schopností již při 2% objemové vlhkosti. Při současné minimální schopnosti redistribuce se tento materiál stává velice rizikovým při vnikání již velmi malého množství vlhkosti, zejména při lokálních netěsnostech a poruchách parotěsné bariéry, kde je vlhkostní tok soustředěn do velmi malé plochy. Hrozí, že minerální izolace začne lokálně navlhat až do té míry, kdy koncentrovanou vlhkost není schopna omezeným povrchem odvětrat a začne se vlastní vahou posouvat ke spodním partiím.Tam může dojít k navlhání přilehlých konstrukcí, doprovázeném vznikem plísní, a v případě dřevěné konstrukce k zásadnímu poškození dřevěných prvků vlivem zvýšené vlhkosti, zahnívání dolních konců sloupků nebo krokví, zakládacích prahů a vaznic.

Letmá montáž konstrukce dřevostavby se sloupkovým systémem
Výplň krovu hlavní konopnou vrstvou izolace Canabest Plus
Vmáčknutá izolace Canabest Plus drží tvar a nevypadává.
Hlavní složená vrstva izolace Canabest Plus vodorovné střešní konstrukce
Izolace stropní konstrukce Canabest Plus ve více vrstvách s překládáním spár v difuzně otevřené skladbě s parobrzdou Fermacell Vapor
Konopná izolace připravená ke zpracování na stavbě

Difuzně otevřená skladba
Díky vysoké tepelné a vlhkostní akumulaci působí konopná izolace příznivě na vnitřní klima, zejména pokud se použije do difuzně otevřené skladby obvodové konstrukce. Difuzně otevřená skladba má řádově vyšší propustnost než skladba s parozábranou, čímž umožňuje vyšší účinek předávání naakumulované vlhkosti zpět do interiéru. K tomu dojde v opačném případě, kdy je relativní vlhkost uvnitř velmi nízká.
V každém případě, tedy i u difuzně otevřené skladby, platí zásada vzduchotěsnosti a správného pořadí jednotlivých vrstev skladby. Skladba je při návrhu posouzena výpočtem, kdy celoroční bilance kondenzace vlhkosti uvnitř konstrukce nesmí vyjít kladná, tedy množství vlhkosti do konstrukce vstupující nesmí být větší než množství odvětrané vlhkosti. Správnost skladby ovlivňuje řada dalších faktorů, jako jsou vlastnosti použitých materiálů jednotlivých vrstev, jejich pořadí, vzduchotěsné uzavření vnitřního povrchu a naopak propustnost vnějšího povrchu, účinnost odvětrání ventilačních dutin a podobně, a to jak při návrhu, tak i především při realizaci stavby. Konopná izolace je díky svým vlastnostem vhodná k použití do difuzně otevřených skladeb.

Akustické vlastnosti
Přírodní vlákna jsou ohebná a houževnatá. Jsou schopna vibrovat na stejné frekvenci se zvukovými vlnami. Vlákna nejsou vzájemně spojena, v izolačních rohožích vytvářejí volnou strukturu a vlivem vibrací dochází navíc ke tření mezi vlákny. Dlouhá, pružná a houževnatá vlákna svým chováním ve struktuře výrazně oslabují intenzitu zvukových vln. Tato fakta určují předpoklad, že konopné izolace jsou použitelné jako kvalitní akustické izolace sendvičových skladeb pro útlum vzduchové prů-zvučnosti. Oficiální laboratorní měření však dosud není k dispozici.
Naproti tomu použití konopných desek jako kročejové izolace je podpořeno zkoumáním jejich mechanických vlastností (viz odstavec Mechanické vlastnosti). Závěrem lze konstatovat, že použití technického ko-nopí jako akustické izolace je přinejmenším srovnatelné s jeho hlavním konkurentem - minerální izolací.

Hořlavost
Podle ČSN EN 13501-1: 2007 je konopná izolace podle reakce na oheň klasifikována do třídy E, což znamená hořlavou hmotu v kontaktu s plamenem.
S tímto problémem se lze celkem snadno vyrovnat uzavřením požárně odolným obkladem s příslušným atestem, u nosných prvků dřevostaveb je nutno použít certifi-kovanou skladbu s odpovídající požární odolností. Tyto certifikované skladby a systémy nabízejí výrobci různých stavebních materiálů a je věcí správného návrhu určit tu nejvýhodnější. Jistá omezení pro použití konopné izolace plynou na základě požární normy pro významnější stavby, jako například nemocnice, školy a podobně, kdy je předepsáno použití nehořlavých materiálů pro požárně odolné konstrukce. Konopné izolace lze bez obtíží použít u naprosté většiny běžných staveb.

Hodnocení
Pokud budeme hodnotit i další vlastnosti konopné izolace, dojdeme k závěru, že výhody pro použití konopné izolace převažují nad jejími nevýhodami. Její klady, tj. pružnost a nesesedavost, výborné tepel-něizolační vlastnosti, vysoké akumulační schopnosti, vysoká difuzní propustnost, schopnost redistribuce vlhkosti, výborné akustické vlastnosti, přirozené a zdravé vnitřní klima, snadné a zdraví neškodné zpracování a manipulace, odolnost proti plísním a škůdcům, staví konopnou izolaci do pozice významného, ekologicky prospěšného a tradičního materiálu. Nevýhodou tohoto materiálu je jeho již zmíněná hořlavost, která se dá vyřešit vhodnou úpravou konstrukce.

Použití
Konopné tepelné izolace lze použít ve všech stavbách obecně jako ekvivalent minerální tepelné izolace. Ideální požití této izolace je ve dřevostavbách a krovech běžných staveb, kde lze s výhodou využít difuzně otevřené skladby. Skladba s konopnou izolací je podstatně bezpečnější s ohledem na redistribuci vlhkosti. Násobně více vlhkosti je schopna z konstrukce odvést a odvětrat. Pochopitelnou podmínkou ale zůstává sledování výskytu nadměrné vlhkosti v konstrukci, použití parobrzdy a funkčního vnějšího odvětrání.

text: Ing. Jan Škopek (autor je projektantem ve firmě OMEGA project, s.r.o.)
foto: archiv firmy CANABEST a OMEGA project

Zdroj: CANABEST s.r.o.

Zdroj: Konopářský svaz České republiky

www.konopi.info


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dnešní články
Pro všechny zájemco o problematiku léčebného, a nejen léčebného konopí, ve formě placených přednášek, nebo besed">

PŘEDNÁŠKY, NEBO BESEDY  NA TÉMA LÉČEBNÉ KONOPÍ

Příspěvek pojednává o využití konopného pazdeří jako přírodního ekologického plniva do stavebních materiálů, zvláště pak betonů určených jako tepelně izolační výplňový materiál kolem nosné konstrukce dřevostaveb.">

KONOPNÝ BETON JAKO KOMPOZIT S VYUŽITÍM PŘÍRODNÍHO VLÁKNA

Podporujeme českou produkci.">

PRODEJ SUŠINY, SEMÍNKA, OLEJE A EXTRAKTU CBD Z PRŮMYSLOVÉHO KONOPÍ ROK 2018

SPORTOVNÍ OBUV Z KONOPÍ  S UDĚLENÝM PATENTEM, KTERÁ VYKAZUJE EFEKT NEWTONOVA ZÁKONA GRAVITACE A KINETICKÉ ENERGIE.

PONOŽKY Z KONOPÍ A BAVLNY

SEMENEC - NABÍDKA

KONOPÍ Z NAŠICH POLÍ, KTERÉ POMÁHÁ LÉČIT

">

Cannabiox - E  PŘÍRODNÍ KORTIKOIDY Z PRŮMYSLOVÉHO KONOPÍ

LÉČIVÉ KONOPÍ - AKČNÍ NABÍDKA SUŠINY LIST A KVĚT KONOPÍ  PRO LÉČEBNÉ ÚČELY
BALENÉ PAZDEŘÍ Z KONOPÍ - AKČNÍ NABÍDKA
 

">TRAVNÍ ROHOŽE Z TEXTILNÍCH PŘÍRODNÍCH VLÁKEN SE STROJOVĚ ZAPRACOVANÝM TRAVNÍM OSIVEM JARO 2012.

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 60 Zobrazit následující
HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA

HEMP AGENCY - PRVNÍ ČESKÁ KONOPNÁ REKLAMNÍ AGENTURA
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY
AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
 APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR

APIC-AK AGRÁRNÍ PORADENSKO INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČR
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ÚSTECKÉHO KRAJE
SPOLEK TRAWA

SPOLEK TRAWA
SDRUŽENÍ PRO BIOMASU

SDRUŽENÍ PRO BIOMASU
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT
INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR

INFORMAČNÍ PORTÁL EU V ČR
INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU

INZERTNÍ, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ PORTÁL S PŘEVÁŽNĚ ZEMĚDĚLSKOU TÉMATIKOU
PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY

PORTÁL PLNÝ INFORMACÍ A ZÁBAVY
RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ

RODINNÝ ČASOPIS O ALTERNATIVNÍCH CESTÁCH KE ZDRAVÍ
ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích

ALTERNATIVNÍ ENERGIE informace o obnovitelných zdrojích
ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE poradenské středisko
Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie

Ekologie, nízkoenergetické bydlení, zelená energie
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR

SPOLEČNOST RPO OCHRANU PŮDY V ČR
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY JARO JAROMĚŘ
ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim
CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.

CANNABE OBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, REKLAMA A PROPAGACE TECHNICKÉHO KONOPÍ, KONOPNÝCH VÝROBKŮ A PRODUKTŮ.
SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.

SLOVENSKO A CANNABIS SATIVA - L.
PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ KONOPÍ SETÉHO NA SLOVENSKU
KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

KONOPNÉ A JINÉ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ

IZOLAČNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ
KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE

KOKOSOVÉ SÍTĚ, ROHOŽE A VÁLCE
KONOPNÉ POTRAVINY

KONOPNÉ POTRAVINY
BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE

BIOSFERA JEZTE ZDRAVĚ BIOPOTRAVINY, PŘÍRODNÍ KOSMETIKA, EKODROGERIE
BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA

BIOSLUNEČNICE - ZDRAVÁ VÝŽIVA
CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE

CANNADRINK KONOPNÉ NÁPOJE
HEMP VALLEY BERR  NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ

HEMP VALLEY BERR NOVOPACKÉ PIVO S EXTRAKTEM Z KONOPÍ
ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA

ZDRAVOTNÍ KONOPNÁ KOSMETIKA
KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM

KONOPNÁ KOSMETIKA CANNADERM
INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA

INCOR MÉDICA - PŘÍRODNÍ FARMACEUTICKÁ KOSMETIKA
PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ

PRODUKTY Z LÉČIVÉHO KONOPÍ
ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ

ZDRAVOTNICKÉ PRODUKTY A POTRAVINY Z KONOPÍ
INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY

INTERNETOVÝ OBCHOD S PŘÍRODNÍMI PRODUKTY
VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

VÝROBA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody

Léčivé bylinky, zázračné rostliny a další dary přírody
PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE

PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ KOSMETIKA, KONOPNÉ PRODUKTY, EKODROGERIE
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A DOPLŇKY STRAVY
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE

PROVAZNICKÉ MUZEUM - DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE
ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT

ORGANIZACE NA OCHRANU PRÁV ZVÍŘAT
NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT

PROJEKT, KTERÝ UPOZORŇUJE NA UTRPENÍ ZVÍŘAT
ADOPCE CHRTŮ

ADOPCE CHRTŮ
Karbofuran stále zabíjí">KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!

KARBOFURAN ZABÍJÍ! POMOZTE HO ZASTAVIT!
PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

PRACOVNÍ ODĚVY A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ

VÝROBCE BRIKETOVACÍCH LISŮ
STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

STROJE PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ
Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.

Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy, barvení, tisku a specielních úprav.
EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE

EVROPSKÁ PRUMYSLOVÁ KONOPÁŘSKÁ ASOCIACE
KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ

KLATEX VÝROBA NETKANÝCH TEXTILIÍ
STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY

STAVEBNÍ MATERIÁLY Z KONOPÍ A DALŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKTY